Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

deelaansprakelijkheid bij aanrijding met hardrijder op Duitse Autobahn

Vraag gesteld door Autorijder100 op 2 januari 2018

Tijdens het afronden van mijn inhaalmanoeuvre op de Duitse Autobahn is er een hardrijder tegen de achterkant van mijn auto gebotst op ongeveer het moment van mijn terugvoegen van de linkerbaan naar de rechterbaan. De tegenpartij had schade aan de voorkant van zijn auto. Mijn verzekeringsmaatschappij geeft nu aan dat ik deelaansprakelijk zou omdat volgens de tegenpartij de botsing te wijten zou zijn aan mijn inhaalmanoevre. Ikzelf denk dat de botsing niet nodig was geweest en vermoed dat de tegenpartij een inschattingsfout heeft gemaakt over het moment van mijn terugvoegen. Ikzelf reed ongeveer met een snelheid van 120km/uur en ik schatte in dat de tegenpartij op zeer ruime afstand achter mij reed alvorens mijn eigen inhaalmanoeuvre aan te vangen. Voor zover mij bekend was er op het betreffende traject geen beperking v.w.b. maximum snelheid. Is het terecht dat ik in dit geval deelaansprakelijk zou zijn?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent recentelijk betrokken geweest bij een aanrijding op de snelweg in Duitsland. Uw verzekeraar stelt dat zowel u als de wederpartij deels aansprakelijk zijn voor het onstaan van de schade. U vraagt zich af dit juridisch wel juist is.

Uitgangspunt bij schade
Een ieder draagt zijn eigen schade, totdat men kan bewijzen dat een andere persoon hiervoor aansprakelijk is.

Bijzondere manoeuvre
Vlak voo aanrijding heeft u een bijzondere manoeuvre verricht (inhalen), hierbij dient u al het overige verkeer vrije doorgang te verlenen. U dient nu te bewijzen, dat niet de bijzondere manoeuvre maar juist de hoge snelheiddie de wederpartij voerde, aanleiding is geweest voor het ontstaan van de aanrijding.

Rechtsbijstand
Mocht uw auto casco (all risk) verzekerd zijn, of mocht u over rechtsbijstand beschikken, dan adviseer ik u deze aansprakelijkheidskwestie ter beoordeling voor te leggen aan uw verzekeraar.

Meer informatie over aanrijding in het buitenland vindt u op onze website.***

Reactie van Achterhoeker2:

In Duitsland zijn op de Autobahn baanvakken waar geen maximum snelheid geldt. Dat betekent dat inhalen met 120 km/u extra attentie eist bij inhalen. Vrachtverkeer rijdt in Duitsland veelal 100 km/u. Het snelheidsverschil wordt daardoor dermate klein, dat een achterop komende auto met veel hogere snelheid, niet tijdig meer kan afremmen. Mijn devies op de Duitse Autobahn bij inhalen is: "Kijken of er geen achterop komend verkeer gehinderd wordt, dan snelheid maken tot minimaal 140 km/u; dan weer kijken of er geen achterop komend verkeer wordt gehinderd en vervolgens inhalen en zo snel mogelijk weer naar de rechter baan gaan."