Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

3 Verkeers boetes op 1 avond.

Vraag gesteld door Annetjee op 12 juli 2017

Ik reed op een avond in Loosdrecht en heb daar op de heenweg op een 50 weg 63 km gereden en heb daar een boete voor gekregen. diezelfde avond ben ik op de terugweg weer op precies de zelfde flitspaal weer geflitst en reed ik 60 km. vervolgens kreeg ik nog een boete, 2 minuten na de vorige flitser. hier reed ik 67 km. het was allemaal op een 50 weg. kan ik hier bezwaar tegen maken met de mogelijkheid dat niet alle boetes betaald hoeven te worden?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft drie verkeersboetes ontvangen, vanwege overschrijding van de maximum snelheid. Overtredingen hebben op één en dezelfde avond plaats gevonden. U vraagt zich af of u alle drie de boetes moet betalen.

Op het moment dat er sprake is van één handeling, een voortgezette handeling, kan het afhankelijk van de omstandigheden zinvol zijn om bezwaar te maken.

Indien er enige tijd (minuten/uren) tussen de overtredingen zit, is het echter niet dezelfde handeling. U had immers tussentijd uw snelheid kunnen aanpassen.

Indien u niet kunt aantonen dat u de overtreding niet heeft begaan is bezwaar maken weinig zinvol.

Conclusie: in onderhavig geval is er géén sprake van een voortgezette handeling, ofwel: u bent alle drie de boetes gewoon verschuldigd.

Meer informatie over bezwaar/beroep tegen verkeersboete vindt u op onze website.***

Reactie van JvKnegsel:

Het zijn inderdaad drie verschillende overtredingen. Toch gebeurt het wel dat iemand die op hetzelfde punt of op hetzelfde stukje weg meerdere keren is geflitst, enkele bekeuringen kwijtgescholden krijgt, als hij de eerste bon nog niet thuis heeft gekregen. Het waarschuwende effect is er dan nog niet geweest.
Drie bekeuringen zal daarvoor nog net te weinig zijn. Vergelijk: bij de Wet Mulder mag maximaal voor drie feiten tegelijk worden bekeurd. Dit is weliswaar niet exact hetzelfde, maar ook hier ligt ongewenste cumulatie op de loer. The sky is niet the limit.

Ook moet de vraag worden gesteld naar de maatschappelijke rechtvaardigingsgrond van flitsen op twee minuten afstand van elkaar. Zo kan men wel elke paar honderd meter een flitser installeren en dat kilometers lang, en al die flitsers tegelijk activeren. En iemand die zo 4 km lang iets te snel rijdt met wel 10 bekeuringen ineens opzadelen. Strikt genomen is elke gedraging een andere. Maar hier werkt het mogelijk te ver door en kan sprake zijn van onbillijkheden van overwegende aard als al deze sancties ongenuanceerd blijven staan.
Misschien vergat men een flitspaal uit te zetten toen men 2 minuten verderop een radarcontrole hield?

Niet dat ik al bij voorbaat uitga van succes, maar bezwaar/beroep tegen deze boetecumulatie is toch het proberen waard.***

Reactie van Michiel Claesen:

Zie ook mijn antwoord d.d. 31 juli 2017 op in een vergelijkbare zaak met verwijzing naar een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden