Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

wat is verblijfsrecreatie

Vraag gesteld door verblijfsrecreatie op 30 maart 2017

40 jaar lang bestaat de camping al waar wij een caravan hebben. Nu krijgen we te horen dat de camping waar wij onze chalet (stacaravan) hebben een verblijfsrecreatie is en wij ons hier aan moeten houden. Wij zijn hier in de zomervakantie en af een toe een weekend en zien niet waar we ons aan moeten houden maar dat lijkt dus allemaal besloten te liggen in de term VERBLIJFSRECREATIE. De eigenaar kan het ons niet uitleggen omdat hij ook volkomen in het duister tast. Op ons parkje zijn alleen mensen van boven de 50 en niemand woont hier.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten wat er wordt verstaan onder verblijfsrecreatie.

Om u van goed advies te kunnen voorzien wil ik graag weten:
1. van wie hebt u gehoord dat de camping een verblijfsrecreatie is en u zich daaraan moet houden?
2. wat zijn de aangekondigde consequenties?
3. om welke camping gaat het en is deze aangesloten bij de RECRON?

Als u schriftelijk hiervan op de hoogte bent gesteld, dan kunt u de stukken e-mailen. Wellicht kunnen wij u dan verder adviseren.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft al geruime tijd een huisje op een camping. Enkele weken geleden heeft de campingeigenaar bericht ontvangen van de Gemeente. Er zou sprake zijn van gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

In de brief van de Gemeente staat aangegeven dat het stuk grond wordt gebruikt in strijd met het bestemmingsplan. Het zou recreatief gebruikt moeten worden, als verblijfsrecreatie. Wat daar precies onder wordt verstaan, kunt u bij de Gemeente navragen. Er is een termijn gegeven waarin de campingeigenaar zijn zienswijze kon doorgeven aan de gemeente. Deze termijn is inmiddels echter verstreken. Er wordt aangegeven dat het advies zal worden gegeven aan Burgemeester en Wethouders om handhavend op te treden.

Voor zover wij uit de stukken begrijpen, is er nog geen contact geweest tussen de campingeigenaar en de Gemeente. Dat is jammer. De campingeigenaar zou dit alsnog kunnen doen en een gesprek kunnen aanvragen om uitleg te vragen over het standpunt van de Gemeente. Indien een vergunning vereist is, is het zaak om te onderzoeken of alsnog een vergunning kan worden aangevraagd. Ook is van belang wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat de camping toch aan het bestemmingsplan gaat voldoen.

Onderneemt de campingeigenaar geen actie, dan zal de gemeente inderdaad handhaven. Indien u, of een andere campinggebruiker, in het bezit bent van een rechtsbijstandsverzekering is het aan te raden deze in te schakelen. U zult immers schade lijden als er door de Gemeente wordt gehandhaafd.

U geeft aan dat de camping is aangesloten bij de Recron. De Recron geeft echter aan dat er geen lidmaatschap bekend is. Een eventueel geschil kan dan ook niet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie, maar zal moeten worden voorgelegd aan de rechter.

Op onze website vindt u meer informatie over de juridische procedure.