Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Niet nagekomen afspraken door auto dealer

Vraag gesteld door Kelly Heijnen op 20 mei 2016

Wij hebben een nieuwe auto gekocht bij een merk dealer. Helaas komt de dealer zijn afspraken niet na. We hebben betaald voor een extra pakket en deze zit niet op de auto. Wat mogen wij van de dealer verlangen?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een nieuwe auto gekocht. Het speciale pakket is echter niet aanwezig. Wat mag u van de dealer verwachten?

U heeft met de dealer een overeenkomst gesloten. Aan die overeenkomst moeten zowel de dealer als u zich houden. De dealer moet u dus een auto afleveren met alle afgesproken opties.

Nu er een pakket niet aanwezig is kunt u van de dealer eisen dat de auto alsnog met die opties wordt uitgerust.

Soms is achteraf inbouwen niet mogelijk. In dat mag u van de dealer verwachten dat hij u een andere auto levert met de bestelde opties. Is de dealer hier niet toe bereid dan kunt de koopovereenkomst ook ontbinden. U heeft dan recht op teruggave van het door u betaalde bedrag en levert de auto terug aan de dealer.

Een laatste optie is de auto houden zoals deze nu is, maar dan heeft u wel recht op door u betaalde bedrag aan opties.

Voor de wijze waarop u de dealer kunt aanspreken verwijs ik u naar het “stappenplan klachten na aankoop” op onze website.