Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vraag mbt verhuisvergoeding bij herstructureren camping

Vraag gesteld door BertPelle op 17 september 2018

Wij hebben stacaravan staan op een camping in Zeeland. Deze camping is dit jaar van eigenaar veranderd. De nieuwe eigenaar gaat de camping volledig herstructureren en wij dienen de camping voor 31-12-2019 te verlaten. Nu heeft de regiomanager van Recron op een bijeenkomst ons medegedeeld dat de nieuwe eigenaar onze huidige overeenkomst moet opzeggen voor 1-10-2018. Nu is mijn vraag; als de overeenkomst opgezegd wordt door de nieuwe eigenaar en ik vertrek niet in 2019, maar nog dit jaar, dus tussen 1-10-2018 en 31-12-2018, heb ik dan recht op de verhuisvergoeding die ons toegezegd wordt in de Recron voorwaarden?? Daar wordt namelijk alleen gesproken over het feit wanneer je vertrekt in het "opzeggingsjaar".

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U vraagt of u recht hebt op vergoeding bij herstructurering als u een jaar eerder vertrekt dan nodig is.

Als u dit jaar al vertrekt omdat de plaats per eind volgend jaar wordt opgezegd dan is er sprake van vrijwillig vertrek tijdens een lopende overeenkomst. De vergoeding zoals genoemd in artikel 12 geldt dan nog niet voor u. Dat neemt niet weg dat u wel met de ondernemer kunt overleggen of hij u op enigerlei wijze tegemoet wilt komen, uiteindelijk is het in het belang van de ondernemer dat het terrein vrij komt.

Van groot belang is wel dat u oplet dat u tijdig opzegt als u dit jaar al vertrekt. Dat betekent schriftelijk opzeggen uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende overeenkomstjaar. Dit kunt u terugvinden in artikel 10 van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen.***

Reactie van BertPelle:

Dat Wat u zegt Henny van den Berg, dat snap ik. Alleen is er vorige week een bijeenkomst geweest, waarbij de regiomanager van Recron aanwezig was. Deze man heeft aangegeven dat de nieuwe ondernemer die wil gaan herstructureren ons als recreanten schriftelijk moet opzeggen voor 1 oktober dit jaar. Volgens deze meneer ging het recht op verhuisvergoeding in op het moment dat wij de opzegging van de ondernemer binnen hadden. Vandaar dat mijn vraag toen kwam; wat als ik na ontvangst van de opzegging door de ondernemer, besluit om nog dit jaar, dus tussen 1 oktober en 31 december te vertrekken. Heb ik dan ook geen recht op die verhuisvergoeding? Volgens de beste man van Recron was dit dus wel het geval, alleen is dat nergens terug te vinden.***

Reactie van Henny van den Bergh:

In mijn antwoord ben ik ervan uitgegaan dat er nog geen ‘officiële’ schriftelijke opzegging wegens herstructurering was verstuurd door de ondernemer. In dat geval heeft u geen recht op een verhuisvergoeding. Dit wordt dan gezien als vrijwillig vertrek.

Als de herstructurering schriftelijk binnen de geldende termijn wordt opgezegd, en u reageert naar aanleiding daarvan met een opzegging dan lijkt het logisch dat u recht heeft op een verhuisvergoeding.

Er staat echter niet in de voorwaarden op welk moment er recht op deze verhuisvergoeding ontstaat.

Ik raad u aan contact op te nemen met de regiomanager van de Recron en de vraag aan hem voor te leggen.

Als u er niet uitkomt met de ondernemer dan kunt u dit ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie over de Geschillencommissie Recreatievindt u op onze website.