Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe ga ik inhoger beroep tegen het oordeel van de verzekeraar, die slechts een deel van mijn schade uitkeert.?

Vraag gesteld door enita op 10 mei 2016

Ik stond geparkeerd, zat . boven in woning. datum eind april 2015 !!!!Vond een briefje van benedenbuurman 1e etage , die getuige was geweest van een aanrijding aan mijn auto door een connexionbus. Ben naar de politie gegaan. Politie heeft telefonisch contact gehad met wagenparkbeheerder van connexion - het was immers doorrijden na een aanrijding geweest- en de wagenparkbeheerder verleende onmiddellijk alle medewerking. er werd een ingevuld schadeformulier opgestuurd , waarop de busbestuurder toegaf aan mijn auto bij het parkeren schramschade te hebben veroorzaakt.
de getuige had echter gezien dat het busje tegen mijn achterkant was aangereden. Daarin zat een lichte deuk.
mijn auto werd gerepareerd en de schade was totaal 1439,90.
De schade expert van de verzekeraar die langskwam verzuimde even contact met me op te nemen , ook telefonisch niet!! en kibbelde met de garagehouder over hoe de schade zou zijn ontstaan. Bij de garagehouder was men van mening dat allebei de schades door een en hetzelfde busje ( hoog) waren veroorzaakt. De verzekeringsagent oordeelde anders.
Het schaderapport kwam en een jaar lang heb ik moeten wachten op de uiteindelijke uitslag. Er werd gesproken over twee evenementen en het touwtrekken begonnen. Brieven sturen met mijn tussenpersoon DTC bellen om uit te leggen dat er door 1 auto was gestunteld op 2 plekken!
Aangifte doen , om een beroep te doen op het waarborgfonds vond de agent destijds overbodig aangezien ik een "schuldbekentenis "en een getuige had : voor de schrammen en voor de deuk. Ook hoefde ik niet in buurt op zoek naar getuigen ;ik had er al 1. alles leek mij zo duidelijk.
Mijn tussen persoon van DTC heeft uit alle macht geprobeerd me te helpen ; ze hadden een contract met IQ assuradeuren maar dat is overgenomen door SAA verzekeringen . misschien dat door die overname dingen zo lang hebben moeten duren. Ik heb weleens gedacht dat al mijn opgestuurde zaken wellicht zoek waren geraakt bij de overname.
Sommige van mijn mails kwamen niet bij SAA aan , maar ook sommige van DTC kwamen niet bij hen aan!! Ik heb klachtenbrieven geschreven. Ik heb verteld dat het toch wel erg lang duurde. Toen heeft de tussenpersoon van DTC
nog een poging gedaan om het restbedrag van ongeveer 500 Euro uit coulance vergoed te krijgen , maar ook dat is door SAA geweigerd.ook heeft de tussenpersoon een dringend verzoek bij SAA neergelegd voor het maken van een reconstructie. Antwoord blijft weigeren en afwijzen.
SAA is hoogstwaarschijnlijk in het bezit van alle papieren maar ook de wagenbeheerder van Connexion heb ik alles toegestuurd om hem te informeren , aangezien hij zo bereidwillig had meegewerkt.
Het laatste bericht is, dat SAA vindt dat ik maar een contraexpert moet inschakelen voor het restbedrag en dat ze niet bereid zijn een reconstructie te laten uitvoeren ,noch uit coulance ( wegens een jaar wachten) van plan zijn de rest uit te keren. Verder meldden ze 24-02-2016 dat bij vergoeding van de linkerzijde schrammen (919,60) dit ten koste van mijn B/m zou gaan . En heeft men dit onlangs aan me overgemaakt???!!!! Moet ik nou ook nog meer premie gaan betalen ?????
Welke jurist wil hier zijn tanden inzetten??
Het voelt zo oneerlijk.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Al geruime tijd bent u bezig om de door de wederpartij toegebrachte schade geheel vergoed te krijgen. Hete hangijzer is dat de expert van de wederpartij in zijn expertiserapport heeft gesteld, dat er sprake is van een tweetal afzonderlijke schades. Slechts een ervan wordt erkend en vergoed. U vraagt zich af hoe nu te handelen om uw volledige schade vergoed te krijgen.

Hoofdregel bij schade is, dat in principe een ieder zijn eigen schade schade draagt, tot dat men kan bewijzen dat een ander hiervoor aansprakelijk is. Oftewel; u dient nu te bewijzen dat beide schades zijn veroorzaakt door de wederpartij.


Kennelijk is de schade aan de achterkant van uw auto uiteindelijk vergoed door de verzekeraar van de wederpartij. De schaamschade is op grond van uw casco verzekering vergoed. Resultaat is dat door de schaamschade ad € 919,60 negatieve gevolg heeft voor uw bonus/malus.

Of uw verzekeringspremie hierdoor hoger uit zal vallen, hangt af van uw opgehouden schadevrije jaren. Mocht dit toch aan de orde zijn, dan kunt u laten berekenen of het gunstiger zal uitpakken, wanneer u de schade uit eigen zak zou betalen.

Nu er een patstelling is tussen de verzekeraars over de schade, raad ik u aan een contra-expertise te laten uitvoeren. Deze kosten worden doorgaans vergoed op grond van de verhaals-rechtsbijstandverzekering. Een contra-expertise heeft u nodig ook voor een eventuele civiele procedure.