Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

twee maal boete

Vraag gesteld door JanCr op 21 september 2017

Kan ik twee maal in 2 minuten tijd beboet worden op dezelfde weg voor een snelheidsovertreding?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U vraagt zich af of het mogelijk is om twee keer beboet te worden binnen twee minuten voor een snelheidsovertreding op dezelfde weg.

Als het om twee afzonderlijke boetes gaat dan is de vraag of het hier gaat om een voortgezette handeling. Op het moment dat er sprake is van één handeling, een voortgezette handeling, kan het namelijk afhankelijk van de omstandigheden zinvol zijn om bezwaar aan te tekenen. Indien er enige tijd (minuten) tussen de overtredingen zit, is het echter niet dezelfde handeling. U had immers tussentijds uw snelheid kunnen aanpassen. Meestal betreft het wegen met kruisingen met al dan niet verkeerslichten, of wegen waarbij diverse maximumsnelheden gelden.

Rechtspraak
In een vergelijkbare zaak - twee snelheidsovertredingen op één en dezelfde weg binnen 600 meter - heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 27 januari 2017 geoordeeld, dat meerdere onrechtmatige gedragingen (op dezelfde weg op verschillende momenten de maximum snelheid overschrijden) niet gauw zal worden aangemerkt als zijnde een voortgezette handeling:

"Bij de beoordeling of in het geval van meerdere gedragingen sprake is van een voortgezette handeling stelt het hof voorop dat een verkeersdeelnemer voortdurend te maken krijgt met nieuwe verkeerssituaties, waarin hij alert dient zijn en waarin hij derhalve bij voortduring beslissingen neemt en moet nemen. Het ongewijzigd vervolgen van zijn weg door een verkeersdeelnemer kan in dit verband ook als een beslissing worden aangemerkt. Aldus zal niet snel sprake zijn van meerdere gedragingen die voortkomen uit één ongeoorloofd wilsbesluit. Dat is in het onderhavige geval niet anders. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de betrokkene tussen beide gedragingen, die zich op een afstand van 600 meter van elkaar hebben voorgedaan, een kruispunt is gepasseerd en een bocht heeft moeten nemen. Dit maakt dat sprake is geweest van nieuwe verkeersituaties en daarmee verband houdende verschillende beslissingen. Reeds daarom kan het verweer van de gemachtigde dat sprake is van een voortgezette handeling niet slagen.''

Kortom: een voortgezette handeling wordt snel niet aangenomen. Gedragingen moeten zich in een zéér kort tijdsbestek hebben opgevolgd. Er mag zich geen nieuwe verkeerssituatie intussen hebben voorgedaan (bochten, kruispunten, verkeerslichten etc) waarbij u als bestuurder de mogelijkheid hebt gehad tot correctie van uw handelen.

Meer informatie over bezwaar en beroep vindt u op onze website.