Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

niet nagekomen controle bij aankoop

Vraag gesteld door Liselise op 28 juni 2018

Op 25 oktober 2017 heb ik een auto gekocht 58.000 km van een bedrijf voor 13.500 euro. De afspraak was dat de verkoper een technische keuring + onderhoudsbeurt zou uitvoeren zodat eventuele zaken nog besproken konden worden. Dit is mondeling besproken maar ook vast gelegd in een whatsapp gesprek.

Op 8 mei 2018 heb ik (koper) een onderhoudsbeurt laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat de filters zwaar vervuild zijn, bodemplaat is ingescheurd en de koppakking lekt. Kosten ruim 1300 euro. Na deze schokkende constatering is een second opinion gevraagd bij een ander garage bedrijf wat tot dezelfde conclusie kwam.

De verkopende partij is kort na de constatering en second opinion 18 juni geïnformeerd en er is een gesprek geweest. Echter geven zij nu aan dat er nooit een technische controle door hen noch een onderhoudsbeurt heeft plaatsgevonden. Zij hebben zich beperkt tot het uitlaten voeren van een afleverbeurt. Wat een Afleverbeurt precies inhoud konden zij niet aangeven en een rapport hiervan is niet beschikbaar bij de betreffende garage. Dit terwijl de garage wel een stempel heeft geplaatst in het onderhoudsboekje dat een onderhoudsbeurt heeft plaatsgevonden. Ook van het onderhoud is geen rapportage.

Hebben wij een juridische grond om alsnog van de verkoper te verlangen dat, door het niet nakomen van de verkoop afspraak en ontbreken technische keuring en onderhoudsbeurt, de schade die volgens ons reeds aanwezig was (mede door de schade die aanwezig was zoals beschadigde velgen en een deuk in de deurdorpel - was aangegeven door verkoper met de opmerking dat een stoeprand was geraaktlaten betalen door de verkoper? vandaar ook het verzoek om technische inspectie.)?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht. De afspraak is gemaakt dat de auto voor deze werd geleverd een technische keuring en een onderhoudsbeurt zou krijgen. Naderhand is gebleken dat dit niet is gebeurd. U heeft nu allerlei kosten.

Afspraken

Het uitgangspunt is dat de afspraken bij de aankoop moeten worden nagekomen. Het lastige is wel dat deze voorwaarden niet altijd te bewijzen zijn. U geeft aan dat u de afspraken wel kunt aantonen door berichten op uw telefoon.

U kunt de verkoper wijzen op de gemaakte afspraken en aangeven dat u deze kunt aantonen. Kosten die rechtstreeks het gevolg zijn van het niet uitvoeren van de afgesproken keuringen kunnen voor rekening van de verkoper komen.

Wet

Naast de gemaakte afspraken kunt u ook een beroep doen op de wet. U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf.

Tevens moet het gebrek bij aankoop al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop, dan mag worden aangenomen dat dit het geval is. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat het gebrek bijvoorbeeld door uw eigen gebruik zou kunnen zijn ontstaan. Ontdekt u het gebrek na deze zes maanden dan zal in ieder geval moeten worden aangetoond dat de auto normaal is gebruikt en naar behoren is onderhouden

In uw geval betreft het een auto waarmee 58000 km is gereden. Daarbij kunt u zeker aangeven dat u dit gebrek niet hoefde te verwachten.

Verkoper

U zou de verkoper aan kunnen spreken op grond van het feit dat u niet zo snel na aankoop al deze reparatiekosten hoeft te verwachten. Het zou redelijk zijn als de verkoper een (aanzienlijk) deel van de kosten op zich zou nemen.

Stappenplan

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u graag naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.
***

Reactie van Liselise:

Beste mevrouw Zerdoun, hartelijk dank voor uw snelle beantwoording op mijn vraag. Naar aanleiding van uw informatie vraag ik mij nog het volgende af. Ik heb de auto gekocht op 25 oktober 2017. De auto staat per 30-10-2017 op mijn naam (overschrijving kenteken) en op 8 mei 2018 zijn de gebreken tijdens het laten uitvoeren van een onderhoudsbeurt ontdekt. Dit betekent dat de termijn net buiten de 6 maanden valt, namelijk 6 maanden en 1 week, of 6 maanden en 2 weken uitgaande van datum koop ipv datum overschrijving kenteken. Komt de bewijslast t.a.v. de verkoper nu te vervallen?

Inmiddels heb ik een gesprek gehad met de verkoper en deze geeft aan dat van de afleverbeurt geen rapport kan worden overgelegd. Door de garage is namelijk niks vastgelegd van de afleverbeurt. Wel kan de verkoper laten zien dat hij via Whatsapp contact heeft gehad met de garage t.a.v. de interieurfilter en deze is toen ook vervangen. De overige filters blijken bij de afleverbeurt niet te zijn vervangen en deze wil de verkoper alsnog vergoeden. De schade m.b.t. de lekkage nokas en bodemplaats (de grootste kostenposten) wil de verkoper niet in tegemoet zien. De verkoper kan dus geen bewijs aanleveren op welke punten de auto bij de afleverbeurt is gecontroleerd, m.u.v. de interieurfilter. In hoeverre heeft dit laatste nog invloed op de termijn van 6 maanden?

Alvast dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Lise Verlinden***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U geeft aan dat de verkoper de auto heeft laten keuren door een garage. Als dat betekent dat de verkoper een particulier is zou dat uw positie nog kunnen veranderen. De situatie die ik u eerder aangaf gaat vooral op voor het geval dat u heeft gekocht van een professionele verkoper.

De termijn van zes maanden gaat lopen vanaf de levering. Zijn de zes maanden voorbij, dan is het inderdaad aan u om aannemelijk te maken dat de auto de genoemde mankementen al had toen u de auto kreeg. Dat is natuurlijk lastig aan te tonen. Hier wordt dan ook vaak soepel mee omgegaan. Normaal gebruik en onderhoud kan voldoende zijn, afhankelijk van het gebrek zelf.

Een scheur in de bodemplaat is overigens iets dat niet zomaar door normaal rijden ontstaat. Mogelijk is dit het gevolg van een aanrijding. Het is misschien een idee om de auto te laten keuren op meer dan alleen de gevonden gebreken.

Voor wat betreft de afspraken, die worden deels bevestigd door de verstuurde berichten. Een rechter of Geschillencommissie kan dit als voldoende zien, maar daar kan ik vooraf geen zekerheid over geven. Dat hangt ook af van het verweer van de tegenpartij.***

Reactie van LiseV:

Beste mevrouw Zerdoun, dank voor uw snelle reactie in deze. Ik vraag me nog het volgende af. De verkoper heeft via Whatapp aangegeven dat de auto nakeken zou worden en dat er een onderhoudsbeurt zou plaatsvinden. Nu blijkt dat er een opdracht is gegeven aan de garage voor het uitvoeren van een aflevertbeurt. Van deze afleverbeurt heeft de garage geen rapport opgesteld. De verkoper kan dus niet aantonen op welke punten de garage de auto heeft gecontroleerd. Ik ben niet bekend met de term 'aflevertbeurt'. Is de ANWB wel bekend met deze term? En zo ja, wat mag je van een afleverbeurt verwachten? Is dit te vergelijken met een (kleine) onderhoudsbeurt?