Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto gekocht zonder garantie bij dag 1 al problemen verkoper reageert niet.

Vraag gesteld door Sanne2011 op 27 oktober 2018

Beste leden,


Zie mijn verhaal hieronder,

Reactie/adviezen zijn zeer gewenst.


Brief 1 verstuurd op 16 oktober 2018
Betreft: Non-conformiteit

Beste xxx,

Ik stuur u deze mail naar aanleiding van de mail die ik ontvangen heb op dinsdag 16 oktober 2018.
Ik moet toegeven dat ik enorm verbaasd ben over u attitude en u besluit in de mail. U voelt zich bedreigt??
Bijzonder, u als verkoper zal telefonisch bereikbaar moeten zijn of in ieder geval terugbellen als u een gemiste oproep ziet van een consument.
Aangezien u aangeeft dat u graag een tevreden klant hebt, ga ik helaas niet akkoord met de vergoeding in de mail.
De rede waarom ik hier niet akkoord mee ga, is dat het gebrek aan de auto al aanwezig was ten tijde van de aankoop.

Op zondag 16 september 2018 heb ik de BMW bij u gekocht. Vanuit Helmond richting Almere gaf de auto direct een waarschuwingslampje aan op het dashboard (motorstoringlampje ).
De auto kon slecht op toeren komen en verloor vermogensverlies, met als gevolg dat ik in een auto zit op de snelweg die flink aan het schudden is. Tijdens een proefrit was hier geen sprake van, omdat ik binnen een bebouwde kom reed en niet op de snelweg, het spreekt voor zich dat de auto dan minder toeren en minder snelheid maakt.
Aangezien veilig autorijden belangrijk is en vooral omdat mijn dochter aanwezig was hebben wij besloten om de ANWB te bellen. Op deze bewuste dag hebben wij telefonisch contact met elkaar gehad en bent u ons tegemoet gekomen met de kosten die gemaakt zijn bij de ANWB en Autobedrijf M. Joelfan. Het gaat om een bedrag van 272 euro voor het vervangen van 4 bobines en 4 bougies.
In u mail geeft u aan dat u 2 rekeningen voor u rekening genomen heeft dat klopt, maar deze rekening gaat nog steeds om de eerste storing.

De net aangeschafte auto van u garage rijdt niet naar behoren waardoor er sprake is van vervolgschade.
Ondanks dat de bobines vervangen zijn, door de ANWB en de autobedrijf M. Joelfan, bleef de auto storingen aangeven.
In het dashboard verschenen twee lampjes, knipperde olielampje en opnieuw motorstoring.
De auto bleef schudden en verloor opnieuw vermogensverlies. Omdat het voor mij niet meer mogelijk was om normaal gebruik van de auto te maken, hebben wij hebben een afspraak gemaakt bij een officiële BMW-dealer, daar is de auto uitgelezen door een officiële BMW-specialist en kreeg ik het advies om niet met de auto te rijden. Het was voor mij onmogelijk om de auto naar uw garage te brengen om u de gelegenheid te geven om de storingen te verhelpen, ook u bent niet met een alternatief gekomen om eventueel de auto op te halen of om zorg te dragen voor de reparatie van het voertuig bij de BMW-dealer. Op dat moment was u bezig met het kostenplaatje, en hoe u deze situatie kon ontlopen, in plaats van denken aan de veiligheid van de consument.
De volgende onderdelen moesten vervangen worden: 1 injector, nadat deze vervangen is kreeg ik de volgende dag weer een motorstoring. Gebeld met dealer en de auto opnieuw laten uitlezen zij kwamen erachter dat de vervangende bobines niet goed functioneren. Dit is opnieuw vervangen met als vervolg dat de auto prima rijdt, zonder trillingen, vermogensverlies en dus precies zoals een auto hoor te rijden.
Wij hebben jou benaderd met de kosten voor de injector en de oliedruk storing. (knipperde olielampje)
De kosten voor de bobines hebben wij zelf betaald en die blijft ook zo.

Donderdag 20 oktober staat er nog een afspraak ingepland i.v.m. een oliedruk schade waarvoor de BMW-dealer geadviseerd heeft om niet te rijden met de auto. (zie bijlage) Voor deze reparatie komt er nog een bedrag bij van ongeveer van ongeveer 600 euro.
Als consument ben ik door u nalatigheid 1327,64 euro armer en dit buiten mijn schuld om. Ik heb de auto nog geen 4,5 weken geleden gekocht bij u in de garage.
Ik ben er heilig van overtuigd dat de storingen aanwezig waren voordat u de auto verkocht.
Aangezien ik zelf geen verstand heb van auto’s heb ik mij door u kennis en ervaringen laten overtuigen dat er geen problemen zijn met de auto. U hebt zelf gewerkt bij een BMW-dealer en spreekt uit ervaring, helaas heeft u gelogen.
Dat de storing al eerder aanwezig was is bevestigd door de BMW-dealer tijdens de voertuigdiagnose er zijn diverse storingen aanwezig, (zie bijlage) zoals het knipperde olielampje, die volgens de BMW-dealer als 3 keer eerder op het dashboard is verschenen. Wij hebben u hierover telefonisch benaderd maar u hebt hier geen verklaring voor. Mijn conclusie de storingen zijn niet gemaakt na aanschaf van de u verkochte voertuig of de storingen zijn door u uitgelezen zodat de consument op het moment van de proefrit geen storingen kan concluderen. Dat verklaart ook de proefrit binnen de bebouwde kom en dat er na aanschaf van het voertuig, binnen een half uur op de snelweg meteen een schuddende auto met een motorstoring in het dashboard verscheen.

U als verkoper moet de koper leveren waar de koper in zijn gerechtvaardigde verwachtingen op mag rekenen.
In ieder geval een auto waarin goed gereden kan worden. Een verkoper die een product levert dat niet aan deze gerechtvaardigde verwachtingen voldoet, pleegt wanprestatie en dient de zaak met de koper op te lossen. Dit staat los van een auto die gekocht is zonder garantie. Volgens de non-conformiteit is in de wet geregeld in artikel 7:17 burgerlijk wetboek, is er sprake van een tekortkoming van de aankoop en de auto voldoet niet aan de verwachtingen van de koper.
Ik heb aan u gevraagd om u verplichtingen na te komen betreft de gemaakt kosten aan de auto.
Het gaat om een bedrag van 1000 euro.
In de mail van 16 oktober 2018, schrijft u dat u bereid bent om een bedrag over te maken van 171,96 euro.
Gezien de (extra) kosten die ik betaald heb aan een auto die nog geen 4,5 weken terug aanschaft is bij u in de garage, ga ik niet akkoord met u voorstel. Daarbij heb ik vandaag dag 1 al problemen met het voertuig.
Met deze mail bied ik u voor de laatste keer de mogelijkheid om binnen 7 dagen alsnog aan uw verplichtingen te voldoen.


Graag reactie per mail in verband met bewijsvoering.

Brief 2 verstuurd op

Beste xxx,
Zoals wij eerder vermeld hebben in de mail van woensdag 17 oktober 2018, zijn wij donderdag 18 oktober 2018, langs geweest bij de BMW-dealer in Lelystad.
Het nieuws wat wij mee gekregen hebben is erg betreurend. Los van de kosten die gemaakt zijn.
U als verkoper moet zich diep schamen voor de schade die u mij heeft aangebracht.
Mijn vertrouwen in de mens is diep geschaad. En dat hebt u vooral aan u zelf te danken.

Tijdens de diagnose van oliedruk zijn er diverse storingen naar boven gekomen.
De auto is in zeer slechte staat en het advies is nog steeds niet rijden met het voertuig.
De volgende onderdelen zijn stuk (zie bijlage) geleider is stuk, oliedruk regelaar is defect, oliedruk sensor moet vervangen worden, carterpan is erg aan het roesten en moet vervangen worden, OBD kapje ontbreekt.
Om de auto te repareren kost 3250 euro dat is de helft van wat ik betaald heb om deze auto aan te schaffen.
Ik heb besloten om de auto niet te laten repareren omdat ik dit niet financieel kan permitteren.
Ik ben benieuwd naar u reactie op de diagnose van de BMW-Dealer. Hoe verklaart u zoiets?
Hoe kunt u als verkoper een auto verkopen die er zo slecht aan toe is?

Volgens de wet heb ik recht op een deugdelijk voertuig. Kortom een voertuig dat geschikt is voor normaal gebruik.
Als het voertuig een gebrek heeft, is de verkoper verplicht om de auto kosteloos binnen een redelijke termijn (2 weken) te repareren of te vervangen.
Het verlenen van garantie is een extra service bovenop dit wettelijke recht. Zie artikel 7:17 het burgerlijk wetboek.
Ik heb de auto normaal gebruikt en ik ben van mening dat deze problemen nog niet hadden mogen ontstaan, gelet op de aanschafdatum van de BMW op 16 september 2018.
Maar een auto die op dezelfde dag van aanschaf al problemen met zich mee brengt kan nooit goed zijn.
Dat is nu bewezen. Ik kan geen enkel gebruik maken van deze auto omdat er hier in niet gereden mag worden.

Voor nu zijn er twee opties om het probleem op te lossen.
Optie 1:
U laat het voertuig binnen 2 weken repareren met de bijkomende kosten het gaat hier om een bedrag van 3250 euro en ik ontvang een bedrag van 942,06 euro. (zie bijlage) dit zijn de kosten die ik door u nalatigheid betaald heb voor de reparaties en om de diagnoses vast te stellen.

Optie 2:
U haalt het voertuig op en ik verwacht dan het aankoopbedrag (6550 euro) + de extra kosten die gemaakt zijn (942,06 euro) binnen 2 weken terug.

Is kosteloos herstel of vervanging binnen 2 weken niet mogelijk.
Dan bent u in gebreke en dan sta ik als consument in mijn recht om de koopovereenkomst te ontbinden.
Ik geef het voertuig aan u terug. En ik verwacht het aankoopbedrag binnen 2 weken terug te ontvangen.

Biedt u geen overweging binnen 7 dagen dan overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de geschillencommissie.
Ik vertrouw er echter op dat het niet zo ver hoeft te komen.

Als u na het lezen van de bijlage nog vragen heeft over het voertuig, dan kunt u contact opnemen met Richard Kelly, erkend BMW adviseur.

Graag reactie per mail in verband met bewijsvoering.

Op beidde brieven geen reactie ontvangen van de verkoper.

Welke vervolgstappen kan ik ondernemen?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht waarbij vlak na aankoop een gebrek is opgetreden. Er is een dure reparatie nodig. Ook heeft u al onkosten gemaakt voor herstel en onderzoek. De verkoper reageert niet op uw berichten. U vraagt wat nu de volgende stappen zijn.

Heeft u de auto gekocht met garantie, dan kunt u hier een berope op doen. Heeft u geen garantie, dan kunt u een beroep doen op de wet. U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf.

Ook moet het gebrek bij aankoop al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop, dan wordt aangenomen dat dit het geval is. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat het gebrek bijvoorbeeld door uw eigen gebruik zou kunnen zijn ontstaan.

Als koper moet je wel onderzoeken wat je koopt. De verkoper moet op zijn beurt vertellen wat hij weet van de auto. Als gebreken ook door een particulier eenvoudig te zien of bemerken zijn, dan zijn het geen verborgen gebreken.

In uw geval is het gebrek binnen zes maanden ontdekt. Het uitgangspunt is dan ook dat de auto met dit gebrek is geleverd. Vervolgens moet worden gekeken naar wat u van deze specifieke auto mocht verwachten. Daarbij is zoals ik eerder aangaf de leeftijd, kilometerstand en het onderhoud van belang. Hoe ouder de auto of hoe hoger de kilometerstand, des te minder u mag verwachten.

U kunt de verkoper in ieder geval aanspreken op grond van het feit dat u niet zo snel na aankoop al deze reparatiekosten hoeft te verwachten. Het is redelijk als de verkoper een deel van de kosten op zich neemt.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.

U geeft aan dat de verkoper niet reageert op uw berichten. In dat geval kunt u uw zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen of de rechter. U kunt naar de Geschillencommissie als de verkoper hierbij is aangesloten, of Bovag lid is. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan raad ik u aan deze in te schakelen.