Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Toeristenbelasting voor seizoenplaats caravan

Vraag gesteld door Garrie Wiltens op 1 maart 2018

Eigenaar camping Lemmer vraagt toeristenbelasting voor seizoenplaats toercaravan. Hij rekent hiervoor een tarief 1 euro pp.  Berekening Fryske Marren geeft aan dat een seizoenplaats caravan met 2 slaapplaatsen vanaf 3 mnd tot 7,5 mnd een vast bedrag van 112,80 euro is. Mag de campingeigenaar de hoogte van de toeristenbelasting zelf bepalen? 

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

De eigenaar van camping Lemmer berekent toeristenbelasting voor de seizoensplaats van uw toercaravan. U vraagt zich af of de campingeigenaar het bedrag zelf mag bepalen.

Gemeenten kunnen belastingen heffen van niet-inwoners die voor kortere of langere tijd in de gemeente verblijven en daarbij gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen via de toeristenbelasting en de forensenbelasting. De toeristenbelasting is gericht op kortstondig verblijf. De forensenbelasting is gericht op verblijf voor langere tijd (meer dan 90 dagen in een gemeubileerde woning). 

Toeristenbelasting 
De toeristenbelasting wordt geheven door de gemeente en opgelegd aan de campingeigenaar. Deze mag de belasting weer doorberekenen aan zijn gasten. De hoogte van het bedrag verschilt per gemeente.  Dit wordt geregeld in de gemeentelijke verordening.

De campingeigenaar bepaalt de hoogte van de toeristenbelasting dus niet zelf, dat doet de gemeente.  U zou bij de gemeente kunnen informeren of de hoogte van het in rekening gebrachte bedrag aan toeristenbelasting correct is.

Meer informatie over  toeristenbelasting en forensenbelasting vindt u op onze website en de website van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).