Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Benzine verbruik BMW X1

Vraag gesteld door triest op 23 april 2018

iI de fabrieksspecificatie van mijn nieuwe X1 staat een verbruik van 7,6 liter per 100 km binnen de bebouwde kom en 5,7 liter per 100 km er buiten. Na 1200 km rustig te hebben gereden, 50% buiten en 50% binnen de bebouwde kom, was het gemiddelde verbruik 11 liter per 100 km. bijna het dubbele. De overige specificaties klopten volgens mij. Na dit bij de dealer te hebben gemeld. kreeg ik de boodschap dat dit verbruik na inrijden zou verbeteren. Ik geloof daar niets van en vraag mij af hoe ik dit onder de garantie kan aankaarten en wat een eventuele redelijke respons kan zijn? Graag uw advies.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een hoger brandstofverbruik van uw nieuwe BMW X1 geconstateerd, dan opgegeven door BMW. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Het verschil tussen het opgegeven en het door u daadwerkelijk gerealiseerde verbruik is niet uitzonderlijk groot en feitelijk een bekend verschijnsel. Het verbruik zoals dat in autofolders staat, wordt vastgesteld volgens de zogeheten de ECE 99/100 norm. Dat is een meetmethode die helaas ver van de praktijk staat. Uit onderzoek blijkt dat in de zuinigste categorie een verschil van 40 procent (!) geen uitzondering is.

Inmiddels is er juist om die reden een nieuwe testmethodiek ontwikkeld die duidelijk meer aansluit op het praktijkgebruik. Vanaf september 2017 is er een nieuwe, realistischer test van kracht gaan, met de afkorting WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Bij de nieuwe generatie auto's die vanaf 2018 op de markt zullen verschijnen zullen er dus meer realistische cijfers in de folders verschijnen en wordt de consument minder op het verkeerde been gezet.

Ik weet niet exact om welke uitvoering het hier gaat maar via de website van Werkelijk Verbruik kunt u uw auto selecteren en naast het opgegeven verbruik ook zien wat andere gebruikers weten te scoren. U krijgt dan in ieder geval een beeld of u wat dat betreft aan een redelijk gemiddelde komt.

WLTP-testmethode
Vraag is of het verbruik en CO2-uitstoot of uw BMW X1 toestand is gekomen p de oude of de nieuwe testmethode (WLTP). Indien de auto middels de WLTP-methode is getest, dan zou u op grond van een dergelijke afwijking in het brandstofverbruik, zich kunnen beroepen op dwaling (art 6:228 BW), dan wel op grond van non-conformiteit (auto, met in het bijzonder het verbruik, voldoet niet an de overeenkomst) art 7:17 BW e.v.

Informatie over dwaling na aankoop en klachten na aankoop vindt u op onze website.