Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

aankoop onder voorbehoud

Vraag gesteld door weespbussum op 30 september 2015

Heb een auto gekocht onder voorbehoud financiering.
Deze financiering is afgewezen door de financierings maatschappij van het automerk.

BOVAG garage stelt dat ik dan de auto toch moet afnemen.

Dit lijkt mij onjuist

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht onder voorbehoud van de financiering. De financiering is afgewezen, maar volgens de garage bent u verplicht de auto af te nemen. 

Het antwoord op uw vraag bestaat uit meerdere onderdelen. Zo geldt dat het afhangt van de precieze voorwaarde en daarnaast ook van de bedoeling van de partijen. De Rechtbank Leeuwarden deed uitspraak in een soortgelijke zaak

Ten eerste moet worden bepaald of er sprake is van een overeenkomst met een opschortende of ontbindende voorwaarde.

Opschortende of ontbindende voorwaarde

  • Als het gaat om een voorlopige koopovereenkomst met een opschortende voorwaarde, dan komt er pas een overeenkomst tot stand op het moment dat er een passende financiering is verkregen. 
  • Bij een voorlopige koopovereenkomst met een ontbindende voorwaarde, dan komt er wel een overeenkomst tot stand voordat er een financiering is verkregen. Deze dient te worden ontbonden als er geen passende financiering wordt verkregen.

Ten tweede is de bedoeling van partijen van belang. 

Bedoeling van partijen

Het hangt in deze af van de precieze omschrijving van deze voorwaarde in de koopovereenkomst, maar daarnaast heeft de Hoge Raad bepaald dat het ook ook neerkomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer aan de betreffende bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. 

Als niet duidelijk is of er sprake is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, dan kan doorslaggevend zijn of de partijen feitelijk al uitwerking hebben gegeven aan de voorlopige koopovereenkomst. Dat is bijvoorbeeld wanneer u de auto al heeft gebruikt, en het kenteken op uw naam is gezet. 

Ten slotte geldt dat er een inspanningsverplichting voor de koper geldt.

Financiering

Volgens vaste rechtspraak legt een ontbindende voorwaarde als het niet verkrijgen van financiering op de koper een inspanningsverplichting om de nodige activiteiten te ontwikkelen teneinde de benodigde financiering te verkrijgen. Dit dient binnen een redelijke termijn te gebeuren. Van de koper mag worden verwacht dat er ten minste twee schriftelijke financieringsafwijzingen kan overleggen aan de koper. Er moet dus genoeg bewijsbare inspanning van de koper geweest zijn.