Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Snelheid op HMP paal rechtsgeldig?

Vraag gesteld door GeorgeB. op 17 mei 2017

Onlangs ben ik bekeurd op een traject waar 90KM/uur geld. Dat was niet tijdelijk, maar al maanden. Op dit traject waren hectometer paaltjes aanwezig die niet afgeplakt waren en waar 100KM/uur boven stond. RWS zegt dat deze aanduiding een service is ter indicatie. Maar als ik zoek op internet kom ik een artikel tegen uit 2015 dat het hoge rechtshof in Leeuwarden een uitspraak heeft gedaan dat de snelheidsaanduiding op deze HMP paaltjes wel degelijk rechtsgeldig zijn voor de maximale snelheid op dat moment. Ik zou hier graag duidelijkheid over willen hebben.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de geldigheid van hectometerborden.

Het uitgangspunt is dat snelheid aangegeven op hercometerborden moet worden gezien als de daadwerkelijke maximale snelheid ter plaatse. Als voor de gemiddelde weggebruiker dit bord duidelijk moet zijn mag de geldigheid daarvan door de weggebruiker niet in twijfel worden getrokken. De afwijkende maat van het bord is dan bijvoorbeeld geen reden om het bord niet op te volgen. Staat er een bord dan moet u zich daar dus aan houden.

Is er onduidelijkheid met betrekking tot de snelheid in uw geval bijvoorbeeld door tegenstrijdige bebording, dan is dus de vraag wat de gemiddelde weggebruiker had moeten/kunnen begrijpen. Bij onduidelijkheid is het zinvol om tegen de boete bezwaar aan te tekenen.

Voor informatie over bezwaar tegen een boete verwijs ik u graag naar het "stappenplan bezwaar en beroep" op onze website.***

Reactie van GeorgeB.:

Bedankt voor het antwoord. Ik denk dat er in mijn geval dus sprake is van tegenstrijdige bebording. 90 in het begin van de zone en halverwege een aantal hmp paaltjes met 100 erop. Meteen daarna de controle waar ik geflits ben. Ik heb al bezwaar ingediend en deze onduidelijkheid vermeld, maar dat is afgewezen zonder antwoord op mijn redeneringen te geven. Het lijkt erg op een standaard afhandeling zonder mijn argumenten te lezen. De volgende stap zou dus zijn om het voor de kantonrechter te laten komen (waarbij eerst de officier van justitie nogmaals naar het bezwaar kijkt en indien nodig dit goed keurt he ik gelezen). Echter twijfel ik of verdere actie in mijn geval nut heeft. Heb sterk het gevoel dat het voordeel van de twijfel naar de overheid gaat. Ik vind het gewoon zo onredelijk, vanochtend stond het bord van 90 zelfs opzij gedraaid en niet zichtbaar, maar wel controle verderop.***

Reactie van Marika Oliviera:

U hebt bezwaar aangetekend tegen een flitsboete. Echter, dat is afgewezen zonder deugdelijk antwoord op uw redenering.

Beroep

Het bezwaar is afgewezen? Dan is het mogelijk om binnen zes weken na ontvangst van de afwijzing beroep aan te tekenen bij de rechter. Nu moet wel het boetebedrag betaald worden als waarborgsom. Wanneer u alsnog in het gelijk gesteld wordt, krijgt u dit terug.

Wordt het beroep ook afgewezen? Dan is het nog mogelijk om bij een boetebedrag boven € 70,- in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof in Leeuwarden. Is het boetebedrag lager, dan zijn er verder geen mogelijkheden meer.***

Reactie van JvKnegsel:

Geldt bij tegenstrijdige bebording niet de laagst aangegeven maximumsnelheid?***

Reactie van David Sjoer:

In het RVV staat hierover het volgende vermeld:


Wanneer verkeerstekens die een maximumsnelheid aanduiden een hogere snelheid aangeven dan :
a. de in de artikelen 20, onderdeel b, 21, onderdeel b, en 22 vastgestelde maximumsnelheden, of
b. de ingevolge een ministeriële regeling krachtens artikel 86a geldende maximumsnelheid, of
c. de in artikel 45 aangegeven snelheid,
geldt de laagste aangegeven snelheid.


2 Indien zowel door verkeerstekens op borden als door elektronische signaleringsborden een maximumsnelheid wordt aangegeven, geldt de laagste aangegeven maximumsnelheid.

Er moet dan dus uitgegaan worden van de laagst aangegeven maximumsnelheid.