Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade in Nederland veroorzaakt aan Duits voertuig

Vraag gesteld door Achterhoeker2 op 29 januari 2018

2 september 2017 reed ik in Nederland het glas van de buitenspiegel stuk van een onhandig geparkeerde Duitse bestelbus. Ik heb een briefje met mijn personalia achtergelaten. Kort daarna ben ik 2 x gebeld en heb uitgelegd dat ik de reparatie zelf betaal. Op 22 januari ontving een aanmaning. Ik heb direct een email gestuurd en gevraagd om de rekening. Deze ontving 26 januari. De reparatie bedraagt € 79,07. (spiegelglas incl. arbeidsloon). Bijkomstig wordt mij € 79,00 huurderving; € 45,00 taxatiekosten; € 30,00 "Auslagenpauschale"; € 58,50 Geschäftsgebühr nach VV 2300 RVG en € 11,70 Auslagenpauschale gem. VV 7002 RVG in rekening gebracht. In totaal is het bedrag € 303,27. Ik word aansprakelijk gesteld en de schade wordt mij berekend volgens Duits recht. De bestelbus is op 6 oktober gerepareerd en ook via online is het schaderapport opgemaakt. Het gebroken spiegelglas was de enige schade. Dit werd mij duidelijk omdat ik kort na het achterlaten van mijn gegevens de bestuurder heb gesproken en hij heeft met mij geconstateerd dat de elektrische bediening nog werkte. De spiegelhouder was niet beschadigd. Wat ben ik nu verschuldigd? Ik ga er daarbij vanuit dat het Nederlands recht van toepassing is.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U bent op 2 september 2017 tegen een buitenspiegel van een geparkeerde Duitse bestelbus gereden. De wederpartij vraagt u een bedrag van €303,27 te betalen voor de schade terwijl de reparatie €79,07 bedraagt. U vraagt zich af wat u nu daadwerkelijk verschuldigd ben. Ook wilt u weten welk recht van toepassing is.

Als u in Nederland een aanrijding met een buitenlands voertuig hebt, geldt in principe het Nederlandse recht. De herkomst van de betrokken voertuigen of partijen speelt dan geen rol. Omdat er een schaderapport beschikbaar is adviseer ik u die voor te leggen aan uw verzekeraar. Zij onderzoeken of het bedrag klopt en keren dat uit. U betaalt vervolgens de verzekeraar terug.

Meer lezen over een aanrijding met buitenlands voertuig vindt u op onze website.***

Reactie van Achterhoeker2:

Jammer, maar ik word met dit vage antwoord helemaal niets wijzer. Kennelijk is de (juridische) kennis bij de ANWB over deze problematiek niet aanwezig en krijg ik het gevoel met het bekende kluitje in het riet te worden gezonden. De pagina waar naar verwezen wordt over een aanrijding met een buitenlands voertuig had ik reeds gelezen en heb de formulering van mijn vraag daarop gebaseerd. Mijn, in mijn ogen, helder geformuleerde vraag lijkt bovendien niet goed gelezen te zijn. Van mij dus geen "like" op de beantwoording van mijn vraag.