Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Notaris nodig bij aankoop chalet?

Vraag gesteld door Bumper1194 op 9 januari 2020

Wij willen een chalet op huurgrond kopen. Zonder recht van opstal. Wij worden dus economisch eigenaar van het chalet. Is bij een dergelijke koop een notaris nodig en/of inschrijving bij het kadaster? Of volstaat een huurovereenkomst met het park? Moet je overdrachtsbelasting betalen en binnen 14 dagen de Belastingdienst kennisgeven?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of u een notaris nodig heeft bij aanschaf van een chalet op een recreatiepark, waarbij u de grond huurt.

Of u een notaris dient in te schakelen, overdrachtsbelasting en OZB verschuldigd bent, hangt af van het antwoord op de vraag of het chalet als roerend of onroerende zaak moet worden aangemerkt.

Roerend of onroerend

Enkel het feit dat er wielen onder de stacaravan zitten en deze 'in principe' verplaatsbaar is, maakt dit niet meteen tot roerend goed. Zoals u op onze website kunt lezen, is vooral van belang in de vraag of een chalet roerend of onroerend goed is, of deze duurzaam met de grond verbonden is en deze als bestemming heeft duurzaam ter plaatse te blijven. In dat geval is het chalet onroerend. Of het technisch mogelijk is om het bouwwerk te verplaatsen is niet van belang, zo blijkt o.a. uit het Portacabin-arrest van de Hoge Raad.

NB: zie er wel op toe dat u niet meer betaalt voor het chalet, dan dat het chalet werkelijk waard is (dus zonder het mooie plekje op het park). Houd er voorts rekening mee dat het om een jaarplaats gaat, waarbij de ondernemer de verkoopvoorwaarden jaarlijks kan aanpassen, waardoor het een onzekere investering wordt.

Meer informatie over roerende of onroerende zaak vindt u op onze website.


***

 

Reactie van Bumper1194:
Hartelijk dank voor uw antwoord. In mijn ogen (en na het lezen van de ANWB documentatie mbt roerend of onroerend) is het ( niet verrijdbare) chalet een onroerend goed (plank voor plank af te breken). De parkbeheerder is van mening, dat het een recreatiewoning is, waarbij geen tussenkomst van een notaris nodig is. Alleen afsluiten van een huurovereenkomst met hem. Hij praat niet over roerend / onroerend. De gemeente zegt dat er geen OZB/WOZ is, omdat het chalet op huurgrond staat. Er vanuit gaande dat het op huurgrond staande chalet onroerend is, moet er dan toch een notaris/kadasterinschrijving bijkomen? Incl. Overdrachtsbelasting?


***


Reactie van Bumper1194:
De parkbeheerder is van mening, dat het een recreatiewoning is. Deed geen uitspraak of het roerend of onroerend goed is. En dat daar geen notaris bij hoeft te komen (en inschrijving kadaster, overdrachtsbelasting enzovoort). Alleen het ondertekenen van een nieuwe huurovereenkomst. Mocht het onroerend zijn (weliswaar plank voor plank af te breken), dan is er volgens de wet kennelijk wel tussenkomst van de notaris nodig, begrijp ik uit uw antwoord.


***


Reactie van Michiel:
Wanneer een chalet is aan te merken als onroerend, dan dient u zich te houden aan bovengenoemde verplichtingen.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat men een chalet/stacaravan, welke onroerend is, als een roerende zaak beschouwt. Hetgeen in strijd is met de wet.