Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Door rood of geel rijden

Vraag gesteld door LocoGumo op 13 januari 2015

1) Mijn dochter ontving een bekeuring voor het rijden met de auto door rood stoplicht. Op de bekeuring staat een andere straat vermeld, dan waar het bewuste verkeerslicht staat. Omdat ik in haar plaats binnenkort naar het Kantongerecht ga, is mijn vraag: als de OvJ zijn eis heeft uitgesproken, kan hij dan de fout alsnog herstellen?
2) Het zou kunnen zijn dat het verkeerslicht geel was en op het moment dat het verkeerslicht op rood sprong, zij de stopstreep passeerde.
Ik heb de tijd van het gele stoplicht gemeten: 2,1/2 seconden, terwijl geadviseerd wordt 3 seconden.
Moeten de verkeerslichten hierop niet regelmatig geijkt worden?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

De vraag is vooral of het uw dochter voldoende duidelijk is, op grond van de eis van de Officier van Justitie, wat haar wordt verweten. Dit is ook nadat de Officier zijn eis heeft uitgesproken waar het om draait. Weet uw dochter waar en wanneer en wat haar wordt verweten, dan heeft een eventuele vormfout geen directe gevolgen.

De tijd dat het stoplicht op oranje moet staan hangt onder meer af van de snelheid die ter plaatse mag worden gereden. Een auto moet tot stilstand kunnen komen voor het licht op rood springt. Maar als stoppen niet meer mogelijk is moet een auto nog veilig door oranje kunnen rijden. Op een weg waar 50 kilometer mag worden gereden is deze tijd meestal 3 seconden. Dit is een adviestijd, er kan dus van worden afgeweken.

Als u een klacht heeft over de werking van een stoplicht kunt u dit melden bij de wegbeheerder.***

Reactie van Caroline S.:

Heb ook een keer zoiets laten voorkomen. Als de verkeerde straat staat vermeld is de boete niet geldig. In ons geval hoefden we de boete niet te betalen. Je moet wel met bewijzen komen, bijvoorbeeld een plattegrond.