Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat te doen met onterechte parkeerticket in Denemarken

Vraag gesteld door Govert10 op 28 juni 2017

In Odense in Europark parkeergarage geparkeerd. Aan mensen aldaar gevraagd hoe het apparaat werkt (alles in het Deens) en niet gezien dat je je ticket onder het raam moet leggen.Parkeerboete van 750 DKK/100 euro. Heb naar Europark kopietjes van mijn betaling via Mastercard gestuurd, maar daar doen ze niets mee. Mijn probleem. Ik moet binnen 5 dagen betalen.
In Kopenhagen was alles wel in het Engels.
Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt in Denemarken een parkeerboete ontvangen. U wilt weten wat er gebeurd als u die niet betaald.

Het feit dat u in casu de Deense taal niet machtig bent, ontslaat u niet van de verschuldigdheid van de parkeerboete. Oftewel; u dient de parkeerboete gewoon te voldoen.

Denemarken valt eveneens onder het Kaderbesluit tot wederzijdse inning van (verkeers)boetes. Indien de bezwaar/beroep niet meer mogelijk is, zal bij niet voldoening van de boete deze ter inning worden doorgestuurd aan het CJIB.

Op de boete zelf staat aangegeven of u bezwaar kunt maken na betaling van de boete.***

Reactie van Govert10:

de parkeerboete kreeg ik van Europarking. Die hebben toch geen relatie met CJIB?***

Reactie van Marika Oliviera:

Uw vraag heb ik bij nader inzien niet helemaal juist beantwoord.

Bij naheffing van tol- of parkeergeld loopt de inning inderdaad niet via het CJIB. Het CJIB kan innen als het gaat om een boete wegens buitenlandse verkeersovertreding. Dat neemt niet weg dat bij naheffing van parkeergeld de inning kan worden overgedragen aan een private incassobureau zoals het EPC (European Parking Collection).

Als u niet betaalt loopt u het risico dat de vordering wordt overgedragen aan een incassobureau. In dat verband zou u nogmaals uw bezwaar kunnen aantekenen.