Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bewijslast aanrijding zonder schuld

Vraag gesteld door Bewijslast aanrijding op 1 maart 2017

28 november reed ik op toen licht op groen ging. Vanuit tegenovergestelde richting draaide auto voor mij langs, die de afslag nam, die door rood is gereden, deze reed mij aan. Auto's totall loss. Degene die mij aanreed, ontkent. Beweert ook door groen te zijn gereden.
Op het moment dat het net gebeurt was zei men nog achter de vrachtauto aan te zijn gereden. (waardoor ze het licht niet goed hebben kunnen zien) Dit verhaal ontkennen ze ook.
Op het schadeformulier zag ik bij thuiskomst pas dat er een kruisje aangevinkt had moeten worden. Doordat het donker was, koud, en door de schrik, heb ik dat ter plekke niet gezien en is het niet ondertekend door beide partijen.
Mij is door verzekeraar gezegd dat ik heb te bewijzen dat ik door groen ging. Ik heb geen getuige, zat alleen in de auto en iedereen reed door in de spits op druk kruispunt. Verkeerspolitie heeft me gezegd dat er geen camera's hangen.
Google maps laat zien dat allebeide situaties volgens verzekeraar mogelijk zijn.
Kortom het lijkt er op dat ik geen bewijs heb.
Dit betekent dat ik mijn schadevrije jaren kwijt raak en bovendien eigen risico nog heb te betalen.
Uitspraak verzekeraar: schuld is niet te bewijzen, ieder heeft eigen schade te dragen.
Mijn vraag is, kan ik hiertegen nog in verweer komen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Eind november 2016 bent u betrokken geweest bij een aanrijding, waarbij voor u vaststaat dat de wederpartij - kwam uit tegengestelde richting - door roodlicht is gereden. Probleem nu is dat de verzekeraar van de wederpartij geen aansprakelijkheid erkent, daar hun verzekerde ontkent door roodlicht te zijn gereden. U vraagt zich af wat u hiertegen kan ondernemen.

Bewijs
De tegenpartij is aansprakelijk voor uw schade, indien u kunt bewijzen dat hij een verkeersfout heeft gemaakt. In dit geval moet u aantonen dat de tegenpartij door rood is gereden cq dat u zelf door groenlicht bent gereden.

Getuigen/ stille getuigen
Nu zowel u als de wederpartij stelt groenlicht te hebben gehad, zouden getuigen hierin uitkomst kunnen bieden. Ik begrijp dat zowel u als de wederpartij niet over een getuige beschikt. Soms kan het schadebeeld, remsporen, etc uitkomst bieden om aan te tonen dat de wederpartij schuld heeft voor het ontstaan ongeval.

Fasendiagram
Bij onduidelijkheid over de werking van een verkeerslicht of over wie er groen had bij een aanrijding op een kruispunt met verkeerslichten, kan bij de wegbeheerder (gemeente of provincie) waarin het kruispunt is gelegen, een zogenaamd fasendiagram van het betreffende verkeerslicht worden opgevraagd. Zo’n fasediagram zou als aanvullend bewijs kunnen dienen.

Bij dit soort verkeersongevallen, waarbij er onduidelijkheid is wie er groen licht had, is de aansprakelijkheid lastig te bewijzen. Maar met de getuigenverklaringen en eventueel een fasendiagram is er naar mijn mening wel een kans van slagen.

Meer informatie over aansprakelijkheid vindt u op onze website.