Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wanneer is deze Italiaanse boete verjaard?

Vraag gesteld door Jww op 18 april 2016

Vraag over verjaring bij een Italiaanse boete.
Op 27-07-2011 heb ik in een zone gereden in Florence waar ik niet mocht rijden.
Datum van vaststelling: 15-09-2011.
Op 30-08-2012 proces verbaal/boete dmv aangetekende brief.
Op 04-04-2016: aanmaning boete.

Wanneer is deze boete verjaard?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Recentelijk heeft u een aanmaning uit Italië ontvangen met betrekking tot een verkeersovertreding uit juli 2011. De oorspronkelijke boete heeft u in september 2012 ontvangen. U vraagt zich af wanneer desbetreffende boete verjaard is.

Op grond van art 201 Codice della Strada dient de boete binnen 360 dagen na de vaststellingsdatum overtreding te volgen, op straffe van verjaring. In casu heeft u de oorspronkelijke boete tijdig ontvangen.

Pas 5 jaar na datum beschikking/boete is er sprake van verjaring van de de boete. De verjaring kan gestuit worden - oftewel: verjaring kan worden voorkomen - door binnen deze termijn een bericht te versturen aan de schuldenaar. Door stuiting vangt er een nieuwe verjaringstermijn - in casu: 5 jaar - aan.

Ons advies is de boete te voldoen om verdere (mogelijke) problemen te voorkomen.