Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijkheid na verlies caravanwiel

Vraag gesteld door S.C. Dorst op 18 augustus 2016

Tijdens de reis naar onze vakantiebestemming kwam onverwachts het wiel van onze caravan los. Gelukkig zonder verdere persoonlijke ongelukken of schade voor derden. Wel met enige schade voor de caravan.
Onlangs waren er nieuwe banden op de (sier)velgen geplaatst. De ANWB stelde vast dat ook het andere wiel loszat. Zou het kunnen zijn dat het bedrijf dat de banden heeft verwisseld de wielen niet goed heeft aangedraaid? Zij hebben ons er niet op gewezen dat we ze zelf nog eens na moesten draaien en navraag op de camping leerde ons dat eigenlijk niemand dat doet. Wie is er aansprakelijk voor de schade aan de caravan?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

Tijdens uw vakantiereis kwam onverwachts het wiel van uw caravan los.
Er zijn onlangs nieuwe banden op de (sier)velgen geplaatst, waarbij mogelijk de bouten niet goed zijn aangedraaid. U vraagt zich af of u iemand aansprakelijk is voor de schade.

Gezien de opmerking van de ANWB Wegenwacht is het aannemelijk dat de bouten niet goed hebben vastgezeten. Het kan zijn dat de bouten vanaf het begin af aan niet goed waren aangedraaid. Maar het is ook mogelijk dat het wiel is losgeraakt doordat de bouten na een bepaalde periode (circa 1-2 weken of na circa 100 -150 km) niet zijn nagetrokken. Bij lichtmetalen (sier)velgen wordt namelijk geadviseerd om dan de bouten na te lopen/trekken.

Om de garage met succes aansprakelijk te stellen moet u kunnen bewijzen dat het losraken van het wiel is veroorzaakt door onzorgvuldig vastdraaien van de bouten door de garage en/of dat ze u er niet op hebben gewezen dat de bouten na verloop van tijd moesten worden nagelopen.
Dit is lastig aan te tonen. U zou een registratie van de pechmelding bij de ANWB Wegenwacht kunnen opvragen. Hiermee maakt u wellicht iets meer kans om de schade te vergoed te krijgen.

Mogelijk valt de schade onder de dekking van uw caravanverzekering. Ik adviseer u dit na te vragen bij uw verzekeraar.