Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete Italië (meer dan 5 jaar na dato)

Vraag gesteld door M van Kersbergen op 10 december 2018

Beste,

Dit weekend twee verkeersboetes uit Italië ontvangen daterend uit de zomer 2013. Gaat zogenaamd om een herinnering, maar nooit eerder een boete ontvangen. Lijkt me dat de gemeente Rome geen grond heeft om nu nog na meer dan 5 jaar (!) een claim op te leggen. Hebben jullie ervaring wat hiermee te doen?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft twee boetes ontvangen vanuit Italië. Het betreffen boetes uit 2013. U vraagt of de boetes niet zijn verjaard. U heeft niet eerder een bericht ontvangen.

De boete moet u binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd.Het toesturen moet aangetekend met bericht van ontvangst gebeuren. De Italiaanse autoriteit moet aantonen dat het proces verbaal tijdig en op de juiste wijze is verstuurd. Vraagt u dan ook om het bewijs van het aangetekend versturen van het proces verbaal.

De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement is vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring.

Meer informatie over boetes uit Italië vindt u op onze website.