Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

leveringsproblemen Amslod

Vraag gesteld door Middenmotor op 14 augustus 2018

Onlangs hebben wij - mede op basis van jullie e-bike test - 2 fietsen gekocht bij Amslod. De levering van de fietsen loopt vertraging op. Bij telefonisch contact krijg ik ontwijkende antwoorden over de verwachte duur van de vertraging en de reden van de vertraging. Ondanks doorvragen word ik duidelijk 'aan het lijntje' gehouden. Nu jullie samenwerken met Amslod op het gebied van verzekeringen (Unigarant) vraag ik me af of jullie meer informatie hebben. Van belang is te weten of er iets bekend is over betalingsproblemen bij Amslod (surseance o.i.d.), waardoor zij niet meer kunnen leveren. Vooral omdat we geacht worden het volledige aankoopbedrag vóór de aflevering te doen.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft twee elektrische fietsen gekocht bij Amslod. De levertijd loopt inmiddels een aanzienlijke vertraging op. U heeft hier een aantal vragen over.

Levering vertraagd
Het is algemeen bekend dat Amslod problemen kent met de uitlevering van e-bikes. De reden hiervoor is ons onbekend. Wij hebben geen signalen dat Amslod in financieel zwaar weer zou zijn beland.

Amslod en ANWB
De enige connectie tussen Amslod en de ANWB is, dat Amslod ANWB fietsverzekeringen verkoopt.

Vooruit betalen
Wij raden ten allen tijde af om de koopprijs vooruit te betalen. Bij de meeste banken is het mogelijk de daglimiet voor pinbetalingen tijdelijk te verhogen voor betalingen van de duurdere aankopen.

Op grond van art 7:26 lid 2 BW mag een verkoper maximaal 50% van de koopprijs als aanbetaling vragen. Alleen met instemming van de consumentkoper kan hiervan worden afgeweken.

Leveringstermijn
In artikel 7 lid 2 algemene voorwaarden van Amslod staat vermeld, dat levering binnen 30 dagen na totstandkoming van de koopovereenkomst dient plaats te vinden - tenzij anders overeen gekomen - . Indien levering binnen de gestelde termijn uitblijft heeft u in principe het recht de overeenkomst terstond te ontbinden.

Indien er een vermoedelijke leveringstermijn is overeen gekomen, dan dient u na het verstrijken van de vermoedelijke leveringstermijn, de verkoper eerst schriftelijk in gebreke te stellen, alvorens tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan.

Mocht u voorts nog vragen hebben, dan ben ik u graag van dienst.


Meer informatie over leveringstermijn vindt u op onze website.