Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Status van het emo verzoek tot betaling van een boete

Vraag gesteld door ronny van der maaten op 18 juli 2018

Het verzoek tot betaling van de Italiaanse emo vormt geen betekening en er kan derhalve geen bezwaar tegen ingediend worden.
Ik moet toch tegen een boete bezwaar kunnen maken. Kortom is het een verzoek of een verplichting om te betalen. wanneer ik betekening eis wordt het dan duurder?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U wilt weten wat de status is van het verzoek tot betaling van het Italiaanse EMO.

In Italië worden verkeersboetes verstuurd door verschillende instanties, zoals de gemeentepolitie of verkeerspolitie. Vaak wordt de inning van de boete uit handen gegeven aan een incassobureau zoals het EMO (European Municipality Outsourcing).

Het EMO stuurt allereerst een verzoek tot betaling. Dat is niet de officiële bekeuring, maar een brief waarin wordt aangegeven om welke overtreding en welk bedrag het gaat.

Betaalt u de boete binnen 20 dagen na ontvangst, dan krijgt u 30% korting. Betaalt u niet, dan volgt de officiële bekeuring (proces-verbaal). Deze wordt over het algemeen aangetekend verzonden. Betaalt u die binnen 5 dagen, dan krijgt u 30% korting.

Mocht u het niet eens zijn met de (officiële) boete (en een bezwaar grond hebben) dat kunt u bezwaar maken. Tegen het verzoek tot betaling van het EMO valt geen officieel bezwaar te maken. U kunt wel telefonisch contact met hen opnemen als u een gegrond bezwaar heeft en dit met hen bespreken. Dat leidt er soms toe dat zij de boete kwijtschelden.

Meer informatie over een verkeersboete uit Italië vindt u op onze website.

 


***

 

 

 

Reactie van ronny van der maaten:

 

 

Mijn vraag is hiermee grotendeels beantwoord maar niet de vraag of het bedrag hoger wordt wanneer ik wacht op de officiële bekeuring.
Dank voor uw reactie

 


***

 

 

 

Reactie van Marlijn van Gellicum:

 

 

Voor zover wij weten, is het boetebedrag in de officiële bekeuring hetzelfde als in het verzoek van het EMO. Als u de overtreding heeft begaan en geen bezwaargronden heeft, raden wij u aan om te voldoen aan het verzoek van het EMO en de boete te betalen (binnen de 20 dagen zodat u de korting krijgt).