Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vergoeding schade botsing met lantaarnpaal met eigen auto tijdens werktijd

Vraag gesteld door Eva971 op 12 maart 2015

Enige tijd geleden ben ik tijdens werktijd (ik werk op een leefgroep in de jeugdhulpverlening) met mijn eigen auto tegen een lantaarnpaal aangereden. Dit is gebeurd tijdens het wisselen van auto's. Het wisselen van de auto's was noodzakelijk, omdat een van onze hulpverleners naar een ander afspraak moest, en mijn auto blokkeerde haar auto voor de poort. De lantaarnpaal staat recht tegenover het hek waarachter de parkeerplaatsen zich bevinden. Tijdens het wisselen van de auto was ik in de veronderstelling dat ik mijn auto op de parkeerplek naast de lantaarnpaal plaatste. Helaas was dit dus niet het geval en ben ik tegen de lantaarnpaal aangereden met mijn auto. Hierop is de lantaarnpaal opgevallen vanaf 1/3 hoogte. Ik heb hiervan direct melding gedaan bij de Gemeente. Inmiddels heeft de verzekeraar van de gemeente een claim neergelegd bij mijn autoverzekeraar. Mijn autoverzekeraar wijst deze af, omdat mijn autoverzekering deze schade niet vergoed (ik heb een normale wa-autoverzekering). Volgens hen heb ik een rechtsbijstandverzekering nodig om de schade te vorderen van mijn werkgever en deze heb ik niet. Men geeft dus aan dat ik de op mij verhaalde schade dus zelf moet proberen te verhalen op de verzekering van mijn werkgever.

Een aantal vragen:
- Is het niet zo dat de schade ook verhaald zou kunnen worden op mijn persoonlijke Aansprakelijkheidsverzekering?
- Zo nee, heeft mijn verzekeraar grond voor het afwijzen van de schadeclaim?
- Hoe groot is de kans dat mijn werkgever deze schade zal vergoeden (ik had de auto niet nodig voor mijn werk, maar moest de auto wel ivm mijn werk verplaatsen).

ik ontvang graag spoedig een reactie van u.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Eva
-

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft schade aan een lantaarnpaal veroorzaakt toen u uw auto tijdens werktijd verplaatste. Uw verzekering verwijst u vervolgens door naar uw werkgever en vergoed zelf niet de schade aan de lantaarnpaal.

Uw werkgever kan worden aangesproken voor schade die u veroorzaakt tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden. Dit geldt ook voor schade aan uw eigen auto. Voor woon-werkverkeer kan ook in bepaalde gevallen een aansprakelijkheid bij de werkgever liggen. Een en ander hangt af van de onderlinge afspraken en de omstandigheden waaronder de schade is ontstaan. Het feit in deze is dat u niet tijdens uw werkzaamheden schade heeft veroorzaakt. Het standpunt van uw verzekeringsmaatschappij verbaast mij dan ook. U zult u weer tot uw verzekeringsmaatschappij moeten wenden en aan moeten geven dat er in dit geval geen relatie is met uw werk. Uw eigen WA verzekering zal de schade aan de lantaarnpaal moeten vergoeden.***

Reactie van Eva971:

Bedankt voor uw antwoord. Nog een aanvullende vraag:
u geeft aan dat mijn eigen verzekeringsmaatschappij de schade hoort te vergoeden, omdat er op dat moment geen sprake was van uitoefening van mijn werkzaamheden / relatie met mijn werk.

Betekent het feit dat ik mijn auto moest verplaatsen voor mijn werk dan niet dat ik wel bezig was met uitoefening van mijn werkzaamheden? Als ik mijn auto niet had hoeven te verplaatsen, had ik dit niet gedaan en dan was dit ook niet gebeurd.

Indien mijn eigen verzekeringsmaatschappij de schade moet vergoeden, ga ik er wel op achteruit wat betreft mijn schadevrije jaren en no claim en gaat mijn premie omhoog. Indien mijn werkgever wel aansprakelijk is, hoeft dit dus ook geen gevolgen te hebben voor mijn schadevrij jaren etc.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U vraagt of deze manouvre gezien moet worden als uitoefening van uw werkzaamheden. Het begrip "uitoefening van wekrzaamheden"wordt ruim uitgelegd. Of deze parkeermanouvre daaronder valt hangt af van de omstandigheden en de afspraken die hierover met u zijn gemaakt. Ik kan daar geen definitief antwoord op geven.  Ik ben van mening dat uw WA verzekering de schade aan de lantaarnpaal dient te vergoeden. Uw eigen schade kunt u alleen op de werkgever verhalen als de relatie met uw werkzaamheden kan worden aangetoond.