Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Conflict met garage

Vraag gesteld door nomade op 23 oktober 2017

Klacht aan auto: als ik start, lijkt het alsof er toevoer mist, gasgeven heeft geen zin. Lawaai en stank in de auto. Garage wist niet wat het was. Drie dagen later gebracht: APK-keuring, beurt en kijken wat het euvel was. Na 3 uur APK goedgekeurd, maar klacht hadden ze neit gevonden. Gezegd dat ik het niet vertrouwde en als het zich weer voor zou doen zou ik terugkomen. Dat heb ik 14 dagen geleden gedaan. Ik laat mijn auto staan totdat ze gevonden hadden wat er aan mankeerde. Na 4 dagen kreeg ik een telefoontje, het was ernstig, De katalysator stond dicht of was dichtgeslibd, zoiets. Moest vervangen worden kosten € 650,00 ex btw. Accoord gegeven. 4 dagen daarna nog niet klaar, gebeld: ze hadden de verkeerde spullen ontvangen en de benodigde materialen moesten weer opnieuw besteld worden. Wer 2 dagen daarna gebeld. Spullen waren net binnengekomen en ze gingen er aan beginnen. Ik was boos en zei dat ik de auto nodig had ivm afspraken. @ uur laten bericht op mijn telefoon: 'De auto is in principe klaar, u kunt de auto komen halen om u dingen te doen, maar dan graag de auto de volgende dag weer inleveren om te kijken of alle bouten en moeren wel goed vastzaten (!)' Gebeld en gezegd dat ik dat niet zou doen, omdat ik dat onbetrouwbaar vond en dat ik de volgende dag wel zou hoeren als de auto klaar was. Volgende dag weer niks gehoord. Gemaild dat ik de volgende dag mijn auto afgeleverd wilde hebben, gemaakt of niet. De volgende mailtje van de garage, ik kon de auto op komen halen en of ik de factuur van € 1058,14 dan direct moest betalen. Ik heb de algemene voorwaarden bekeken en daar staat dat als de kosten 10% hoger zijn dan de uitgebrachte offerte, de garage eerst contact op moest nemen. Dus weer naar de garage gemaild, ze gewezen op hun voorwaarden en aangeboden het afgesproken bedrag + 10% te betalen en meer niet. Ik heb de garage 24 uur de tijd gegeven om te komen met een antwoord. Na iets minder dan 24 uur later kreeg ik bericht dat ze hiermee akkoord gingen. Ik op vrijdag 23-10 om 14.00 uur naar de garage. Ter plekke met mijn mobiel elektronisch € 865,15 overgemaakt. Laten zien dat het verwerkt was (een mobiele betaling kan je niet storneren). Pinnen was niet mogelijk. Kreeg mijn autosleutel niet, want hij moest het geld eerst op zijn rekening kunnen zien staan. En toen vertelde hij ja en we hebben er ook weer een makkelijk te verwijderen onderdeel verwijderd (ik weet niet welk onderdeel). Enfin, ondanks de bevestiging van de bank dat de betaling geschied was heb ik de auto niet meegekregen en nu maandag 23-10 heb ik bericht gekregen dat het geld op hun rekening is bijgeschreven en kan ik de auto op gaan halen. Ik ben echt woest en mijn vraag is wat moet ik doen als ik straks mijn auto ga halen.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een auto met een gebrek bestaande uit bij het starten veroorzaken van lawaai en stank. De garagist wist in eerste instantie niet wat het was. Nader onderzoek wees uit dat de katalysator vervangen moest worden (€650,00 exclusief btw). U hebt daar akkoord voor gegeven. Later bleek dat u meer moest betalen dan was afgesproken. U hebt aangegeven dat de garagist daar eerst toestemming voor had moeten krijgen en besluit dus enkel het initiële bedrag vermeerderd met 10% te voldoen. De garagist gaat daar uiteindelijk mee akkoord. Ter plekke hebt u het bedrag elektronisch overgeboekt. Echter, u mocht de auto niet meenemen totdat het bedrag was bijgeschreven op het rekeningnummer van de garagist. U vraagt zich af of de garagist dat van u had mogen verlangen.

Afspraken met garage
Het is verstandig om goede afspraken te maken met de garage over de reparatie en dit schriftelijk vast te leggen. Spreek een (indicatie) van de prijs en termijn af voor de reparatie en geef duidelijk aan wat de klachten zijn. Bij een 'vaag' probleem kan dit lastig zijn. Een reparatie omdat er onder de auto iets rammelt of tikt, is minder specifiek dan het vervangen van bijvoorbeeld ruitenwissers.

Een garagist dient bij een complexe reparatie zoals een rammel of tik, zijn uiterste best te doen een juiste diagnose te stellen om vervolgens het gebrek te verhelpen. Hierbij dient de garagist uit te gaan van een logische volgorde van aanpak. Spreek af dat de garage belt en toestemming vraagt voordat zij gaan repareren, vervangen of als de reparatie meer gaat kosten dan afgesproken.

Reparatie duurder
Dreigen de kosten hoger te worden dan is afgesproken, dan moet de garage hiervoor uw toestemming vragen. Als zij geen toestemming vragen en er komt een hogere rekening dan kunt u daar tegen bezwaar maken.

Bij een reparatie door een BOVAG aangesloten garage, zijn de BOVAG-voorwaarden van toepassing. Daar staat in dat de garage contact moet opnemen als de kosten met meer dan 10% de gegeven prijsindicatie overschrijden.

Retentierecht
Het retentierecht is geregeld in artikel 3:290 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Een schuldeiser (de ondernemer) mag de afgifte van een zaak aan de schuldenaar (de klant) uitstellen, totdat de schuldenaar de factuur voldoet. Zolang de factuur voor deze reparatie niet betaald wordt, hoeft de garagehouder de auto niet terug te geven. Echter, in dit geval moet het afdoende zijn om aan te kunnen tonen dat het bedrag van uw rekening afgeschreven is naar het rekeningnummer van de begunstigde om uw auto terug te krijgen. Het is daarbij niet van belang dat u moet wachten tot het bedrag bij de garagist is bijgeschreven.

Meer informatie over reparatie en onderhoud vindt u op onze website.