Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Jaarplaats dubbele stacaravan kwijt na overname failliete camping. Kunnen wij met de caravan van de camping gezet worden?

Vraag gesteld door ASed op 7 mei 2020

Wij staan 21 jaren met ons chalet (dubbele stacaravan) op een jaarplaats van een camping in Zeeland. Deze camping is sinds 2015, vanwege faillissement, in beheer van een curator. De camping is nu gekocht door een recreatiebedrijf, dat de camping gaat herstructureren, waardoor er geen plaats meer is voor de stacaravans.

Als de gemeente Middelburg akkoord gaat met de plannen van het bedrijf en het is bijna zeker dat dit gaat gebeuren, moeten wij eind dit jaar met onze caravan van deze camping vertrekken. Kan dit "zonder slag of stoot" of zijn hier nog voorwaarden aan verbonden?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

De camping in Zeeland waar u al 21 jaar een jaarplaats heeft, gaat herstructureren. Als de plannen door de gemeente worden goedgekeurd, wordt de overeenkomst opgezegd en moet u vertrekken. U vraagt zich af of dit nog aan voorwaarden verbonden is.

Voor u als recreant is het heel vervelend dat de ondernemer deze plannen heeft.

Herstructurering

Van herstructurering is sprake als aan (een deel) van de camping een andere inrichting wordt gegeven. Vaak is er dan geen plaats meer voor de stacaravan of chalet. Het gevolg is dat de campingeigenaar de overeenkomst opzegt en dat de recreant het kampeermiddel moet verwijderen.

Tegen deze plannen valt niets te doen. Het is het recht van de eigenaar van de camping om de indeling te wijzigen.

Er moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen campings die wel en campings die niet bij de Recron zijn aangesloten.

Recron

Uit uw verhaal kan ik niet opmaken of de camping is aangesloten bij de Recron. Is dat zo dan zijn de Recron-voorwaarden van toepassing en zal de ondernemer zich aan deze voorwaarden  moeten houden.

Houdt de ondernemer zich niet aan de Recron-voorwaarden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Een niet Recron camping

De wet geeft in dit soort situaties geen extra bescherming. Wel staat er in de wet dat de ondernemer bij het schriftelijk opzeggen van de overeenkomst een redelijke termijn (in dit geval 2 maanden) moet hanteren.

Meer informatie over herstructurering vindt u op onze website.