Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Internationaal rijbewijs automaat

Vraag gesteld door WillvanB op 16 juli 2018

Mijn vriendin komt Canada en heeft daar leren rijden in een automaat. Zij is inmiddels meer dan een jaar in Nederland en heeft een internationaal rijbewijs aangevraagd. Is dit rijbewijs nu nog toereikend voor NL/EU? Mag zij ook met een schakelbak rijden, of staat hiervoor een aantekening op het rijbewijs?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Uw vriendin komt uit Canada en heeft daar het rijbewijs gehaald. Inmiddels is ze meer dan 1 jaar in Nederland en rijdt met een internationaal rijbewijs. U stelt 2 vragen:

1. is het rijbewijs nog toereikend voor Nederland?

2. mag zij nu ook met een schakel auto rijden?

Ad 1

Met je geldige buitenlandse rijbewijs mag je volgens de RDW in Nederland slechts een beperkte termijn rijden. De duur van deze periode hangt af van de omstandigheid of je buitenlandse rijbewijs is afgegeven in een EU-/EER-staat of in een ander land.

Als je buitenlandse rijbewijs is afgegeven in een ander land dan een EU-/EER-staat dan mag je hiermee maximaal tot 185 dagen na je vestiging in Nederland mee rijden. Als datum van vestiging geldt je inschrijving in de registers van de gemeentelijke basisadministratie.

Nadat de periode waarmee je met je buitenlands rijbewijs in Nederland mag rijden is verstreken moet je het buitenlandse rijbewijs omwisselen.

Voor Canada geldt: voor de omwisseling van een Canadees rijbewijs is een 'omwisselingsovereenkomst' met de betreffende provincie nodig. Een dergelijke overeenkomst is er alleen met de provincie Québec. Kom je uit Québec, dan kun je dus je rijbewijs omwisselen. Voor alle andere provincies geldt dat je opnieuw examen moet doen, tenzij je een Nederlands rijbewijs hebt gehad dat geldig was ná 30 juni 1985.

Als het mogelijk is om uw buitenlands rijbewijs om te wisselen zijn er nog wel een aantal aanvullende voorwaarden om uiteindelijk tot omwisseling over te kunnen gaan:

  • Je moet staan ingeschreven in de registers van de gemeentelijke basisadministratie
  • Je moet een geldige verblijfstitel hebben
  • Je beschikt over een verklaring van geschiktheid afgegeven door het CBR
  • Als je buitenlands rijbewijs niet is afgegeven in een EU-/EER-staat dan dien je aan te tonen dat je op het moment dat je dit rijbewijs behaalde tenminste 185 dagen in het land woonde waar dit rijbewijs is afgegeven.

De aanvraag voor het omwisselen van je rijbewijs kun je indienen bij de gemeente van je woonplaats. Let op: als je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet is het dus niet mogelijk om je buitenlandse rijbewijs om te wisselen. Je moet dan opnieuw rijexamen in Nederland doen, zowel het theorie- als praktijkexamen.

Ad 2

Of uw vriendin in een geschakelde auto mag rijden hangt af van het rijbewijs. Als het rijbewijs alleen geldig is voor het rijden in een automaat dan zal ze waarschijnlijk opnieuw examen moeten doen. Daarbij moet rekening worden gehouden met dat wat ik bij het antwoord van vraag1 heb geschreven.

Meer informatie over in bezit van een buitenlands rijbewijs vindt u op onze website