Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onbekende boete Italië na 3 jaar

Vraag gesteld door Esther de Wolf op 19 november 2018

Vandaag heb ik 2 boetes onvangen van de NIB. Het gaat om boetes vanuit Italië op de dag dat wij in Florence hebben gereden 3 jaar terug. De boetes van € 354.90 hebben hetzelfde bedrag maar wel een ander vorderingsnummer. Ik heb nooit een eerdere boete vanuit Italië ontvangen. Daarnaast kan ik niet zien wat de overtreding is en of het om mijn auto gaat. Wat raadt u aan te doen? Het is een erg hoog bedrag.
Vriendelijke groet

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft via een Nederlands incassobureau (NIB) twee verkeersboetes uit Italië ontvangen. U zou in 2015 twee verkeersovertredingen in Florence hebben begaan. Niet eerder bent u hierover bericht. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Verjaringstermijn
Op grond van artikel 201 Codice Della Strada geldt er in Italië een verjaringstermijn van 360 dagen na vaststelling van de overtreding. Nu u niet eerder hier een brief heeft over ontvangen, lijkt mij dat beide vorderingen reeds zijn verjaard.

NIB
Normaliter kan ook Italië inning van onbetaalde verkeersboetes via het CJIB laten verlopen. Nadeel is in dat geval, dat het boetebedrag in de staatskas van Nederland verdwijnt. Door inschakeling van een incassobureau hoopt men dit te voorkomen.

Meer informatie over boetes uit Italië vindt u op onze website.

NB: Ik hoor graag van u wat de reactie van het incassobureau is.***

Reactie van Bekaa:

Ik heb gisteren ook twee vorderingen van NIB per post ontvangen. Voor twee verkeersovertredingen die ik heb begaan 20 juli 2015 in Florence. Dezelfde bedragen als jij. Of ik zo vriendelijk zou willen zijn de bedragen binnen 5 dagen over te maken.
Na met NIB gebeld te hebben, kreeg ik per email de processen verbaal opgestuurd. Twee keer €110. Ik was in Florence een halve dag juli 2015 en een verkeersboete betaal ik. Maar ik heb nooit eerder in al die jaren iets ontvangen aangaande die overtredingen 20 juli 2015 in Florence. Geen aanmaning, geen proces verbaal. Nib medewerker heeft mij verteld dat de boetes aangetekend naar mij verstuurd zouden zijn. Dat ik ze niet ontvangen heb, maakt niet uit. In zijn woorden ‘het niet ontvangen van de aangetekende zending is u verantwoording’.
Ik heb al wat heen en weer gebeld en gemaild, maar de uitkomst blijft wat Nib betreft dat ik de gehele vordering moet betalen. Hoe er van 2x110 naar 2x355 gegaan is, blijft ook nog een raadsel.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft bericht ontvangen van het NIB over een Italiaanse boete die nog niet zou zijn betaald. In een poging u tot betaling aan te zetten is nu het NIB ingeschakeld. U wordt verzocht om alsnog te betalen. De boete is inmiddels wel hoger en er worden ook incassokosten in rekening gebracht.

Als er een overtreding is begaan, dan is het gevolg hiervan dat u een boete ontvangt. Kunt u aantonen dat u deze overtreding niet heeft begaan, dan kunt u bezwaar maken. Heeft u geen gronden voor bezwaar, dan zult u de boete op enig moment moeten betalen. De boete die u heeft ontvangen is inmiddels onherroepelijk. De termijn om bezwaar te maken is voorbij.

Aangezien wij veel vragen hebben ontvangen over de handelswijze van het NIB hebben wij een aantal vragen op een rij gezet:

Is de boete verjaard?

De boete moet u binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd.

De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring.

Mag het NIB deze boete innen?

Als de boete onherroepelijk is mag een incassobureau worden ingeschakeld. Dat incassobureau (NIB) heeft echter géén bevoegdheid om daadwerkelijk betaling af te dwingen. Dat kan alleen het CJIB.

Mag het NIB incassokosten rekenen?

Nee, dit mag niet. Alleen procedurekosten, bezorgingskosten en het boetebedrag mogen worden gevorderd.

U heeft eerdere brieven niet ontvangen.

De Italiaanse instantie moet aantonen dat het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend en met bericht van ontvangst worden verzonden. Vraagt u het NIB om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

De boete is verhoogd, mag dat?

Het boetebedrag wordt bepaald door de overtreding. Naast de boete mogen ook kosten voor de kennisgeving en procedurekosten worden berekend. Het bedrag hangt ook af van de termijn waarbinnen u betaalt. U krijgt namelijk korting als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Na verloop van deze termijn vervalt de korting en is het te betalen bedrag hoger.

Het kan zijn dat in het proces verbaal is verzocht om gegevens over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Heeft u deze informatie niet doorgegeven, dan volgt hiervoor een nieuwe boete.

Welk bedrag moet ik nu betalen?

U moet het bedrag betalen dat u na het verloop van de betalingstermijnen is opgelegd. Heeft u geen bezwaar gemaakt en ook niet betaald, dan is dit tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal staat vermeld. Ook zult u de procedure- en verzendkosten moeten betalen.

Uit de berichten van het NIB is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraagt u het NIB om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.

Wat zijn de gevolgen als u niet betaalt?

  • Het NIB kan betaling niet afdwingen.
  • De boete kan alsnog door het Italiaanse Openbaar Ministerie worden doorgestuurd naar het CJIB. Het CJIB kan betaling in Nederland wel afdwingen.
  • Betaling kan mogelijk in Italië worden afgedwongen.
  • In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen.

Wordt deze boete opgenomen in het opsporingsregister?

Wanneer het een strafrechtelijke boete is, is het afhankelijk van de opgelegde straf mogelijk dat registratie in het Italiaanse opsporingsregister volgt.

Administratieve boetes, zoals snelheidsovertredingen en het inrijden van een verkeersluwe zone, worden niet opgenomen in het opsporingsregister.

Wat kunt u doen?

Wij raden u aan om naar het NIB op de ontvangen brief te reageren en:

  • informatie te vragen waaruit blijkt dat het oorspronkelijke proces verbaal daadwerkelijk aangetekend met bericht van ontvangst naar u is verstuurd.
  • een duidelijke specificatie te vragen van het bedrag dat het NIB wil innen.
  • aan te geven dat incassokosten niet betaald hoeven te worden.

Wij hebben zoveel vergelijkbare meldingen ontvangen dat wij de gang van zaken rond deze boetes en het NIB nauwlettend in de gaten houden.