Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat zijn onze rechten en plichten mbt onze tuin op camping De Rimboe in Hoenderloo? Het betreft een jaarplaats.

Vraag gesteld door kikueta op 4 januari 2018

Op deze camping huren wij sinds 2011 een jaarplaats. Al eerder problemen ondervonden. De eerste keer werd er gedurende twee jaar water afgetapt tijdens onze afwezigheid, waardoor twee keer een torenhoge eindafrekening. Eigenaar wenste hiervoor geen (mede)verantwoordelijkheid te nemen, het was ons terrein en dus ons probleem. Weliswaar hebben wij nooit een tegemoetkoming gekregen in de extra kosten, maar sinds wij de watermeter verwijderen voor ons vertrek is dit probleem opgelost. Nu gaat het om het volgende: In oktober ontvingen wij een nieuwsbrief van de eigenaar dat er gesnoeid zou worden op de camping. Wij konden hierbij onze wensen aangeven. Dit hebben we gedaan met het schriftelijk verzoek alsjeblieft met snoeien te wachten tot april, zodat we het zelf konden doen i.o.m. met hen. Het verzoek twee keer ingediend, geen enkele keer reactie ontvangen. Gisteren ontvingen wij van buren op de camping foto's waarop te zien was dat gisteren het hele hekwerk rondom onze tuin is verwijderd plus al onze coniferen, waarbij onze bestaande planten zijn vernield. Wij hebben er altijd voor gezorgd dat het hekwerk en coniferen in goede staat waren om wilde zwijnen tegen te houden, onze honden vrij in de tuin te kunnen laten lopen en bovendien onze privacy te garanderen. Momenteel is de tuin door iedereen te betreden, ons chalet voor iedereen zichtbaar en de spullen in de tuin voor iedereen mee te nemen.(Tuinset, ladder, kruiwagen,...) Op mijn telefonische klacht naar de eigenaar van de camping werd onverschillig gereageerd. Er zou wel een reden voor zijn geweest om hek en coniferen weg te halen. Ik moest me maar niet zo druk maken. Dit doe ik dus wel en omdat wij momenteel in het buitenland rondtrekken om straathonden een beter leven te kunnen geven, zijn we niet in staat om even af te reizen naar de camping. Graag horen we van u wat we van hieruit kunnen ondernemen.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een jaarplaats op een camping. Ondanks uw uitdrukkelijke verzoek bij het snoeien uw aanplantingen op de erfafscheiding ongeroerd te laten, heeft de ondernemer de coniferen en het hek geheel verwijderd. U vraagt zich af of de ondernemer hir zijn boekje te buiten is geschoten.

De campingeigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen op de camping. Is de afscheiding op het openbare terrein van de camping zelf dan mag de campingeigenaar inderdaad snoeien. Een melding vooraf zou wel klantvriendelijk zijn geweest. Toestemming is echter in dat geval niet nodig.

Huurt u een stuk grond en er wordt op dit stuk grond zelf gesnoeid dan had de ondernemer dit met u moeten overleggen. U bent immers verantwoordelijk voor het onderhoud van het door u gehuurde stuk grond.

RECRON-voorwaarden
Als de camping is aangesloten bij de Recron wordt in de voorwaarden aangegeven:

Artikel 17: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer is verplicht het terrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De recreant is verplicht de plaats en het kampeermiddel in een behoorlijke staat van onderhoud te houden.
3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, bouwsels (zoals serre’s of veranda’s), tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook te plaatsen of geplaatst te houden of te wijzigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming
van de ondernemer.

Camping reglement
Er kunnen in het reglement van de camping ook regels zijn opgenomen over bijvoorbeeld de hoogte van de erfafscheidingen. In dat geval dient de erfafscheiding aan dit reglement te voldoen.

Het eisen van een (tijdelijke) erfafscheiding is mogelijk als de campingeigenaar ten onrechte heeft gehandeld. Daarvan lijkt hier geen sprake.

Meer informatie over rechten en plichten op de camping vindt u op onze website.