Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag de verkoper van een nieuwe auto 2 dagen voor de oplevering de prijs verhogen

Vraag gesteld door Tuffie op 29 februari 2016

wij hebben in december 2015 een overeenkomst wat betreft prijs etc.gesloten met de verkoper voor een nieuwe auto die in de 7-8e week van 2016 geleverd zou worden.
Nu 2 dagen voor de oplevering kregen wij een mail dat de auto maar liefs 600,00 euro duurder is geworden, zijn wij nu verplicht om dat te accepteren en te betalen

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een nieuwe auto gekocht. Vlak voor de levering wordt er een prijsstijging doorgevoerd.

In de algemene BOVAG voorwaarden is opgenomen wanneer er in prijsstijginegn kunnen worden doorberekend.

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

Naast bovengenoemde wijzigingen worden tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s door berekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.