Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Lekkende koelvloeistofklep

Vraag gesteld door Mark01 op 18 november 2018

Een lekkende koelvloeistofklep van mijn Audi uit 2012 heeft grote schade veroorzaakt. Dit is bij de Audi-dealer een bekend probleem. Er is echter geen sprake van schering en inslag. Is de schade te verhalen op Audi?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De koelvloeistifklep van uw Audi uit 2012 is defect en heeft gevolgschade veroorzaakt aan de motor. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Alvorens uw vraag te kunnen beantwoorden, ontvang ik graag eerst de volgende aanvullende informatie van u;

  • Wat bedoelt u precies met koelvloeistofklep? Bedoelt u wellicht de EGR-koeler?
  • Heeft u de auto destijds nieuw of gebruikt aangeschaft?
  • Heeft u de auto aangeschaft bij de dealer, alwaar de auto nu ter reparatie is aangeboden?
  • Wat is de huidige kilometrage?

Nu alvast doe ik u informatie toekomen over klachten na aankoop.***

Reactie van Mark01:

Het gaat om de regelklep van het regelapparaat voor de elektronische inspuiting van de koelvloeistof.


In juli 2018 gebruikt aangeschaft met beperkte garantie. De reparatie valt niet onder deze garantie. Voor de aanschaf is de auto gekeurd met een lovend rapport als uitkomst.


Ik ben gestrand met de auto en deze is afgeleverd bij de dichtstbijzijnde Audi dealer. Deze dealer heeft de diagnose gesteld. De reparatie is nog niet aangeboden / uitgevoerd.


Er staat nu circa 110.000 km op de teller.***

Reactie van Michiel Claesen:

Dank voor uw aanvullende informatie.

Heeft u de auto bij een BOVAG aangesloten autobedrijf gekocht?
Met wat voor soort garantie is de auto geleverd? Hoeveel maanden garantie betreft het?***

Reactie van Mark01:

Het verkopende bedrijf (Broens Autoservice) is aangesloten bij de BOVAG. Echter, de garantie betreft een garantie bij Multipart, wat ook expliciet is gemeld door Broens Autoservice. Het betreft de basisgarantie voor 6 maanden. Deze basisgarantie dekt alleen de motor en direct daaraan verbonden onderdelen. Dit valt daar helaas niet onder. Multipart heeft dit ook al laten weten.

NB: Het probleem met de lekkende klep komt vaker voor bij Audi's, heb ik van mijn eigen Audi-dealer begrepen.***

Reactie van Michiel Claesen:

Dank voor uw aanvullende informatie.

U spreekt van een defect aan de regelklep van het regelapparaat voor de elektronische inspuiting van de koelvloeistof. Zowel mijn technische collega's als ik hebben geen idee wat u hier mee bedoelt?! Zo gaan inspuiting en koelvloeistof niet samen....

Zou u de Audi-dealer kunnen vragen wat nu het euvel is die de gevolgschade heeft veroorzaakt? Of heeft u wellicht een onderdeelnummer? En wat is het kenteken van de auto?

Is het niet de EGR die defect is?

Multipart garantie
Dit heeft weinig om het lijf. Biedt vooral garantie op onderdelen die niet of nauwelijks aan slijtage onderhevig zijn.

Wettelijke garantie
wanneer duidelijk is welk onderdel defect is, dan kan ik voor u beoordelen of u met succes een beroep op conformiteit kunt doen. De essentiële vraag is, of desbetreffende onderdeel bij normaal gebruik en regulier onderhoud een levensduur heeft van minimaal 6 jaar (2012) of 110.000 km (huidige kilometrage).

Voor een beroep op de wettelijke garantie (conformiteit ex art 7:17 BW) dient u te allen tijde de verkoper (Brons) in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen (eventueel middels onze voorbeeldbrief).

Bewijslast
Nu het minder dan zes maanden geleden is, dat Brons u deze auto heeft geleverd, is het aan Brons om aan te tonen, dat het gebrek bij levering niet aanwezig was (artikel 7:18 lid 2 BW).

Geschillencommissie
Nu u de auto bij een BOVAG-autobedrijf - ná 1 april 2018 (ingangsdatum nieuwe BOVAG-voorwaarden) - heeft aangeschaft, maakt dat u bij een geschil, deze ter beoordeling kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.***

Reactie van Mark01:

Maas Autogroep meldt:

"De elektrische waterpomp lekt inwendig, waardoor het in de kabelboom is gelopen. Met de gevolgen dat het koelvloeistof via de kabelboom naar de computer is gegaan."

Hoe lekkend water leidt tot koelvloeistof in de kabelboom is mij niet duidelijk.

Meer info via 31 (0)172-427427, Juri Zondag van Maas Autogroep.***

Reactie van Michiel Claesen:

'Lekkende water' betreft géén water, maar koelvlpeistof! De naam WATERpomp is dan ook misleidend...

Kan haast niet anders dan dat de lekkage al bestond op het moment van levering, medio luli 2018. Derhalve adviseer ik u een beroep te doen op conformiteit (zie mijn vorige voorgaande antwoorden hierboven).

Voor een beroep dient u dus de verkoper (Brons) in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen. Kosten komen volgens artikel 7:21 lid 2 BW voor rekening vand e verkoper,

Geschillencommissie
Komt u met de verkoper niet tot een oplossing, dan staat u de optie open om het geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Voertuigen. Mocht u in het bezit zijn van een rechtsbijstandverzekering? Schakel deze dan direct in!

zou het op prijs stellen, wanneer u mij op de hoogte houdt van het verdere verloop van deze kwestie.

Veel succes!***

Reactie van Mark01:

Ik heb Autobedrijf Broens laten weten dat ik een beroep doe op non-conformiteit. Zij wijzen dit beroep af omdat het een consignatie-auto betreft. Consignatie stond inderdaad in de advertentie vermeld. Ik heb echter een koopovereenkomst met Broens afgesloten. Het overeengekomen bedrag heb ik vervolgens over moeten maken aan een particulier. Ik zou het raar vinden als door het inzetten van het consignatie principe bedrijven onder non-conformiteit uit kunnen komen, maar ben benieuwd naar uw mening.***

Reactie van Michiel Claesen:

Een beroep op conformiteit is alleen dan mogelijk wanneer de leverancier (verkoper) zijn beroep maakt of handelt in de verkoop van auto's.

Vraag is nu met wie u een koopovereenkomst bent overeen gekomen? Met Broens of de particulier.

Nu u stelt dat u een schriftelijke koopovereenkomst bent overeen gekomen met Broens, zonder dat daarbij is vermeld dat het hier om een verkoop van een auto gaat onder consignatie.

Is de 'particulier' wel echt een particulier of is het gehaaide truc om als autohandelaar onder je wettelijke verplichtingen (consumentenkoop) uit te komen?! U zou via de KvK eens kunnen nagaan of de ' particulier' niet op de één of andere manier is gelieerd aan het autobedrijf.***

Reactie van Mark01:

Ik kom de particulier niet tegen in de kvk-gegevens. Het lijkt mij desondanks dat non-conformiteit gewoon van toepassing is. De koopovereenkomst in namelijk niet met de particulier, maar met Broens Autoservice. Dat consignatie wel is vermeld in de advertentie en ik het bedrag heb moeten overmaken aan een particulier doet daar volgens mij niks aan af.