Camping eist provisie van ons als recreant, kan dat?

Vraag gesteld door Marianne76 op 02 december 2015

Dag,
Sinds afgelopen seizoen staan we met een chalet op een camping.
De camping eiste in eerste instantie 15 procent vd aanschafwaarde van de chaletdealer. Deze weigerde te betalen en nu eist de camping dit van ons omdat wij op hun camping recreeren, mag dit? Nergens in de Recron voorwaarden vinden we hier iets van terug. Daarbij werden de kraankosten ook aan ons doorberekend vanwege latere levering. Er wordt een werkdag gerekend terwijl de kraan anderhalf uur bij ons bezig was en later ergens anders werd ingezet, mag dat?
Nu wordt gedreigd met een incassobureau en afsluiten van gas, water en licht. Mag dit?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft sinds afgelopen een chalet op een camping en de campingeigenaar eist nu 15% van de aanschafwaarde van het chalet. Ook worden er kraankosten doorberekend, en hiervoor wordt een werkdag gerekend. 

Bemiddelingskosten

Omdat u verwijst naar de Recronvoorwaarden ga ik ervanuit dat de camping is aangesloten bij de Recron. In artikel 9 van de Recron voorwaarden voor vaste plaatsen staat vermeld dat bemiddelingskosten in redelijke verhouding dienen te staan met de geleverde inspanningen. Indien de ondernemer niet in uw opdracht bemiddeld heeft, dan bent u hem geen kosten verschuldigd.

In de praktijk komt het vaker voor dat een ondermert een vast percentage van de verkoopprijs van het verkochte kampeermiddel in rekening brengt. Soms kan de ondernemer de koop bij weigering tegenhouden. Dit is echter al gebeurd. Het zou dan nog consequenties kunnen hebben voor de verhuur van de plaats. 

Daarnaast adviseer ik u met een aangetekende brief een gemotiveerde reactie van de campingeigenaar te vragen. U kunt ook vragen om een specificatie van de kosten van deze kraan. 

Mocht u er met de ondernemer niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid de kwestie ter beoordeling voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie (als het een Recron aangesloten camping betreft), of de zaak in te dienen bij uw rechtsbijstandverzekering, als u deze heeft. 

Meer lezen over vaste plaatsen

 ***

Reactie van Marianne76:

Inderdaad is de camping aangesloten bij de Recron. Het chalet is zonder bemiddeling van de camping door ons aangekocht bij een dealer. De grond pachten we van de camping.
De factuur is toegestuurd en daaruit blijken twee verschillende handelingen. De provisie hoeft dus door ons niet voldaan te worden?***

Reactie van David Sjoer:

Zoals ik in mijn antwoord aangaf, kan de ondernemer dergelijke kosten niet zomaar rekenen als deze niet in redelijke verhouding staan met de geleverde inspanningen. U geeft aan dat er sprake is van twee verschillende handelingen, uit uw antwoord blijkt echter niet wat deze handelingen zijn. 

Ik adviseer u schriftelijk te reageren richting de ondernemer en anders het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.