Ben je als automobilist wettelijk verplicht op een afbuigende voorrangsweg de knipperlichten te gebruiken?

Vraag gesteld door Zarko59 op 06 april 2016

Ik heb hele tegenstrijdige informatie gekregen en wil nu graag uitsluitsel. Er is een verkeerssituatie bij mij in de buurt waar 9 van de 10 mensen het knipperlicht gebruiken terwijl ze op de voorrangsweg blijven ( die weliswaar een bocht van 90 graden maakt naar links) .
Ik heb gegoogled en kwam bij het volgende terecht;

Volgens artikel 55 van de rvv moet een bestuurder in de volgende situaties knipperlicht gebruiken;

- Willen wegrijden.
- Andere bestuurders van een motorvoertuig willen inhalen.
- De doorgaande rijbaan willen oprijden en verlaten.
- Zij van rijstrook willen wisselen.
- Bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen

Vraag is dus: valt deze situatie onder het laatst genoemde punt?

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of u als automobilist wettelijk verplicht bent om richting aan te geven als u op een afbuigende voorrangsweg rijdt.


Een afbuigende voorrangsweg wordt gezien als een rechte weg. Het is dan ook niet verplicht richting aan te geven als u deze weg blijft volgen. Het kan in bepaalde situaties wel wenselijk zijn om het knipperlicht te gebruiken, zodat andere weggebruikers zien welke richting u volgt.

Van een belangrijke zijdelingse verplaatsing is sprake als u uitwijkt voor bijvoorbeeld een geparkeerde auto.***

Reactie van Zarko59:

Dank u wel voor uw antwoord. Ik heb altijd hetzelfde beweerd, maar ben door 2 (!) Rij instructeurs gecorrigeerd met de bewering dat het niet wenselijk maar wettelijk verplicht is.***

Reactie van Ariekk:

Het verschil zit in juridisch en geografisch van richting veranderen.
In de door u geschetste situatie verander u geografisch van richting, maar juridisch niet. In dit geval hoeft u dus geen richting aan tegeven, maar kan soms wel verstandig zijn voor de duidelijkheid naar het overige verkeer.