Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Restitutie stallingsgeld na brand caravanstalling

Vraag gesteld door Jan Tensen op 14 november 2015

Onze caravanstalling is enige tijd geleden afgebrand. Onze caravan is daar bij verloren gegaan. Op dat moment hadden wij nog recht op ongeveer 7 maanden stalling. Twee maanden na de brand heb ik de eigenaar een brief gestuurd waarin ik vraag om restitutie van een deel van het stallingsgeld. Ik denk dat het logisch is dat ik daar recht op heb. Klopt dat? In de voorwaarden van de stalling staat dat bij voortijdige beëindiging van het contract geen restitutie zal plaatsvinden, maar ik neem aan dat dat alleen geldt voor situaties waarin ikzelf het contract beëindig.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De caravanstalling alsmede uw caravan is door brand verloren gegaan. Uw verzoek tot restitutie van een gedeelte van het stallingsgeld is afgewezen door de stallinghouder. U vraagt of u wel recht heeft op de restitutie.

Nu de stallinghouder niet langer aan zijn verplichtingen tot stalling caravan kan voldoen, heeft u recht op een gedeeltelijke teruggave van de door u betaalde stallingskosten, in casu 7 maanden. Tussentijdse beëindiging van de stalling door u is hier immers niet aan de orde.