Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

indexatie vergoeding € 1384,00 volgens Recron voorwaarden

Vraag gesteld door F.A. Mink op 16 juni 2015

De huidige Recron voorwaarden zijn van 2013. Is er ook sprake va een indexatie op de standaard vergoeding van €1384,00?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U vraagt zich af of er een indexatie plaatsvindt op de standaard tegemoetkoming in de verplaatsingskosten (van € 1384). Dat is het geval.

In artikel 12 lid 9 van de Recronvoorwaarden is bepaald dat de verplaatsingskosten jaarlijks per 1 januari geïndexeerd worden met de consumentenprijsindexcijfer reeks zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek in juni van het voorgaande jaar.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek: www.cbs.nl