Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

verkeersboete Italië uit 2015

Vraag gesteld door Chankoko op 5 oktober 2018

In juli 2015 in Florence 3 verkeersboetes opgelopen vanwege rijden in ZTL gebied. Was daar geheel onbekend mee. Het was ook niet duidelijk zichtbaar of op te merken waar de grens van de zone begon of eindigde. In december 2015 werden de boetes aangetekend aangeboden, echter de documenten hebben wij (aan de deur) niet persoonlijk in ontvangst kunnen nemen. En via een Post.nl ophaalpunt was dit op een later moment ook niet gelukt.
Onlangs(sep. 2018) ontving ik via het Nationaal Incasso Bureau (NIB) de boetes aangeboden met een betalingsverzoek. Op grond van de documenten las ik dat de boete in 2015 € 109,91 per incident bedroeg. NIB rekent mij € 354,90 per incident aan. Mijn vragen hierover:
1) Waarom kiest de gemeente Florence voor een incassobureau en niet voor het CJIB? Heeft dit te maken met het gegeven dat de boetes stammen uit de periode van vóór maart 2016? Dit is het moment dat Italië het Europees besluit, dat wederzijdse inning van boetes tussen landen vereenvoudigt, in haar wetgeving heeft opgenomen;
2) Wat nu wanneer ik de boetes niet met het NIB verrekend? Kan de inning dan toch nog via het CJIB plaatsvinden? Zo ja, kunnen de totale kosten dan hoger uitvallen dan nu via het NIB wordt voorgelegd?;
3) Heb ik hier eigenlijk niet te maken met verjaring van de termijn van inning?

Graag een reactie.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft drie bekeuringen ontvangen vanuit Italië. De bekeuringen betreffen het inrijden van een verkeersluwe zone. U heeft de poststukken die eerder zijn aangeboden niet ontvangen of opgehaald. De boetes zijn inmiddels flink verhoogd. U heeft nu een bericht van het NIB (Nederlands Incassobureau) ontvangen. U vraagt zich af wat u nu moet doen.

NIB
In een vergelijkbare zaak waarbij via de Nederlandse rechter een Duitse boete werd voorgelegd is aangegeven dat als er een mogelijkheid is om via het kaderbesluit/verdrag onderling boetes te innen (in Nederland via het CJIB) het voorleggen van een boete aan de Nederlandse rechter niet mag. Het innen via het CJIB is namelijk eenvoudiger en brengt minder kosten met zich mee. U kunt dit aan het incasso bureau melden.

Verjaring

Boetes kunnen worden geïnd zolang deze niet zijn verjaard. De algemene verjaringstermijn is vijf jaar. Zijn er brieven aan u gestuurd dan zijn deze van invloed op de verjaring en kan de termijn dus langer zijn. Er vangt dan steeds een nieuwe termijn aan. De boetes kunnen dan ook nog steeds worden geïnd.

Inning door CJIB
Voorwaarde voor het innen van een boete door het CJIB is dat de boete onherroepelijk is. Er is dan geen mogelijkheid meer om bezwaar te maken tegen de boete. Ook moet in de wetgeving van het betreffende land deze mogelijkheid zijn opgenomen. Dat is inmiddels in Italië het geval. In 2015 was dat echter nog niet zo.

Het land zelf beslist of de boete wordt overgedragen aan het CJIB. Als u in Italië bent kunt wel ter plekke worden gedwongen om te betalen.

Al met al raad ik u aan schriftelijk te reageren naar het NIB en aan te geven dat de procedure via het CJIB de aangewezen weg is om boetes te innen.

Ik hoor graag van u hoe het NIB hierop reageert.

Meer informatie over boetes uit Italië vindt u op onze website.***

Reactie van Chankoko:

Dank voor de heldere toelichting en advies. Het NIB heeft op mijn aangeven om de inning via het CJIB te laten lopen als volgt gereageerd:

Geachte heer,

De verhoging is bij wet bepaald en daar gaan wij niet over in discussie.

Wij hebben wel de berekening opgevraagd en die ontvangt u zodra wij deze hebben ontvangen.

De Nivi mag uiteraard zelf bepalen bij wie zij een vordering ter incasso indienen. Vooralsnog bestaat er alleen een informatie overeenkomst tussen het CJIB en de Nivi, het wederzijds innen van vorderingen is nog niet geregeld. Overigens hoeft de Nivi Credit u niet te vragen wat uw voorkeur is bij het indienen van een vordering.***

Reactie van bram m:

Beste Heer Chankoko
Ook wij waren in Florence en hebben dezelfde boete procedure als u
alleen gelukkig in enkelvoud en niet driedubbel ! Hebben zojuist gemeld dat we de boete
wel willen betalen Max euro 109.91 en zijn in afwachting reactie NIB. Anders maar 10 jaar niet naar Italie ! Je hebt totaal geen verweer door dat fotootje van je auto en in een zone die niet mag ?
ook wij hebben daar niets van gezien en de boete en later aangetekend schrijven staat op niet afgehaald en teruggestuurd.
daarmee voldoen ze aan de voorwaarden om uit handen te geven ter inning. ik houd U op de hoogte van de eventuele ontwikkelingen !
sterkte Bram Maltha***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft een procedure lopen via het NIB in verband met een oude Italiaanse boete. Als u bericht heeft ontvangen van het NIB hoor ik dat graag. Er zijn helaas meerdere leden die met hetzelfde traject worden geconfronteerd.***

Reactie van Chankoko:

Aan allen die hebben gereageerd, dank daarvoor. De stand van zaken is dat ik het NIB een kostenspecificatie heb opgevraagd van het boetebedrag. Die zouden zij opvragen. Tot op heden heb ik nog geen reactie ontvangen. Inmiddels heb ik ook het e.e.a. bij het CJIB geïnformeerd. De reden waarom Italië niet het CJIB inschakelt is omdat mijn adres bekend was. Blijkbaar wordt CJIB benaderd wanneer het adres van de overtreder onbekend is. Volgens CJIB kan het NIB niet een deurwaarder inschakelen, dat kan alleen wanneer Italië daartoe opdracht geeft. En dat zou dan via het CJIB moeten gebeuren. Voor alle duidelijkheid, het niet willen betalen van de boete is niet mijn beweegreden, maar mijn bezwaar is gericht tegen de absurde verhoging van het boetebedrag. Overigens heb ik ook bij AVIS mijn ongenoegen geuit over het feit dat het verhuurbedrijf ter plekke (Pisa) de huurder niet informeert over de autovrije zones in de oude binnensteden. Dit om reden dat de overtreding geen uniek geval meer is. Eén A4 is meer dan voldoende. Reactie daarop is dat zij alleen ingaan op het dekken en verantwoorden van hun administratieve kosten bij verkeersovertredingen van huurders. Blijft vreemd dat zij niet ingaan op de suggestie. Tot zover de update.***

Reactie van Tim van Oostrom:

Beste allemaal, mijn verhaal is soortgelijk en wellicht kan het ook een bijdrage leveren aan de afloop van uw verhalen.

Ook ik ben in Oktober 2018 geconfronteerd met een brief van Incasso bureau NIB inzake een verkeersovertreding, met een huurauto, (door rood licht gereden) begaan 4 September 2015 in Florence Italië.

In mijn geval heb ik echter nooit eerder bericht gehad over deze overtreding en was ik mij niet bewust dat ik deze heb begaan.

Het originele bedrag was 143,01 (inc. 30% korting) als deze zou zijn betaald binnen 5 dagen van kennisgeving. Echter deze kennisgeving heb ik nooit ontvangen, ook geen herinnering.
Het bedrag dat NIB mij nu wil laten betalen is maar liefst 679,90! bijna 5 x meer.

Ik heb geen idee waarom het bedrag zo hoog is en het voelt nogal onrechtvaardig dat ik:

1. niet de kans heb gehad het bedrag met korting te kunnen betalen;
2. niet de kans heb gehad een bezwaarschrift in te dienen ivm het verlopen van de termijn van 60 dagen.

Het NIB heeft mij, na aangetekende brief van mijn kant waarin ik aangeef niet te willen betalen (voorbeeld van deze site), een kopie proces verbaal opgestuurd waarop gegevens staan vermeld om de foto's van de overtreding in te kunnen zien. Dit heb ik gedaan en het lijkt onze huurauto te zijn.
Mocht ik deze overtreding begaan hebben, wil ik daar gerust voor betalen. Echter zo'n buitensporige verhoging is mij tegen het zere been.

Heeft het zin om alsnog bezwaar te maken op basis van mijn situatie? Naar wie zou ik dat moeten sturen?

Staat het NIB sterk in een zaak voorgelegd aan de kantonrechter en op welke gronden zouden zijn de zaak kunnen winnen?

Maak ik kans een zaak te winnen op basis van bovenstaand verhaal?

Groeten, Tim***

Reactie van jaccomet:

Goedemorgen ,
ook ik heb za 17 nov 2018 na 3,5 jaar opeens een incassobrief van NIB ontvangen.
Kennelijk in juli 2015 een verkeerde straat ingereden in Florence.
Ik heb vervolgens van NIB een fotootje van onze auto gekregen en ook van het originele poststuk van NVi gedateerd juni 2016 (€ 85) dat poststuk zou aangetekend verstuurd zijn, maar wij hebben het niet in ontvangst genomen en ook geen verzoek van postnl gezien om het op te halen. (conclusie NIB: u heeft nagelaten om af te halen)
Had , in 2016 na het uitblijven van een reactie of betaling van mijn kant , niet nog een herinnering of aanmaning moeten volgen? en zo ja , is dat een reden om de verhoging van de bekeuring (€ 354) te kunnen weerleggen?***

Reactie van Bekaa:

Mijn verhaal is bijna gelijk het uwe. Ik zie nu hier bij de juridische afdeling van deze site veel soortgelijke verhalen. Nooit post uit Italie ontvangen, terwijl het NIB beweert dat dit aangetekend naar mij verstuurd zou zijn. Na het opvragen van de oorspronkelijke boete weet ik nu dat ik twee overtredingen heb begaan van 109,91 per stuk. Het NIB weigert te specificeren hoe zij tot twee keer 354,90 komen. En een verzendbewijs kunnen ze ook niet overleggen.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

Wij horen op dit moment veel vergelijkbare vragen. Wij hebben informatie opgevraagd, ook in Italië, over de rechtsgeldigheid van de stappen die door de Italiaanse Gemeentes zijn genomen.

Zeker is wel dat het NIB betaling niet kan afdwingen. Dat kan alleen het CJIB.

Zodra wij meer informatie hebben zullen wij u dit laten weten.***

Reactie van jaccomet:

ik heb vandaag een mail reactie gekregen met de tekst:
" Tevens delen wij u mede dat NIVI Credit geen contract heeft met CJIB maar met het NIB.
Er is alleen een informatie overeenkomst tussen CJIB en NIVI Credit. Onze opdrachtgever heeft uw gegevens opgevraagd bij CJIB die op hun beurt RDW heeft geraadpleegd".

dit op basis van mijn verzoek: "verzoek is dat u uw opdrachtgever informeert om de initiële boete via het CJIB te laten incasseren"***

Reactie van Lami:

Hier hetzelfde verhaal: Via het NIB in november 2018 twee boetes ontvangen voor overtredingen begaan in juli 2015 in Florence. Ik heb telefonisch om meer informatie gevraagd bij het NIB, en die mailde mij daarop kopieën van de flitsfoto's, kopieën van de oorspronkelijke brieven uit Italië, kopieën van de enveloppen met "RETOUR AFZENDER" en roze labels van het Italiaanse postbedrijf (verzendbewijs?) met een datum in juni 2016.
Ook hier ging het om oorspronklijke boetes van ieder 109,91 euro, maar gezien de brief van het NIB intussen flink verhoogd tot 354,90 per stuk (inclusief 4,15 incassokosten). Ook ik heb nooit iets gemerkt van (beide!) aangetekende brieven of berichten daarover van PostNL. Het is moeilijk te geloven dat dat aan mij ligt, gezien meerdere mensen in dezelfde situatie óók niets wisten van de aangetekende post. Heeft PostNL hier wat uit te leggen?***

Reactie van Chankoko:

Het blijkt dat de door het NIB benaderde verkeersovertreders in diverse mappen hun ervaring met dit incassobureau delen. Zie hiervoor ook de map "Nivi incasso NIB".

Mijn laatste stand van zaken: NIB heeft mij nog steeds geen kostenspecificatie van de € 354,90 voorgelegd. Telkens wanneer ik via de mail een "aanmaning" ontvang, verwijs ik naar hun toezegging over de toezending van de kostenspecificatie. Inmiddels dreigen ze wel met het volgende:
Wanneer uw betaling niet is ontvangen, krijgt een NIB buitendienstmedewerker de opdracht uw adres te bezoeken om samen tot een oplossing te komen.

In de map "Nivi incasso NIB" las ik dat het innen van de Italiaanse boete via het CJIB leidt tot vulling van de Nederlandse schatkist. En om die reden de lokale Italiaanse overheid kiest voor inning via het NIB. Doch de inning via het CJIB zal, naar ik aanneem, meer de daadwerkelijke boete omvatten.***

Reactie van VeldmanHA:

Hallo allemaal, ik zit ook in dezelfde situatie, ook 2015, ook Florence, ook verkeersluwe zone, ook nooit bericht gehad, ook niet aangetekend, "bewijs" ontvangen van het NIB met aantekende brief die retour is gegaan en waar ik nooit enige berichtgeven over heb ontvangen. Ook ik kan mij voorstellen dat ik zonder mijn eigen weten een verkeersovertreding ben begaan maar ben het dus ook absoluut niet eens met de gang van zaken en al helemaal niet met de verhoging op de boete. Ik heb eind oktober 2018 en vrijdag 30/11 nadrukkelijk bezwaar gemaakt bij het NIB tegen de vordering en ben nu in afwachting op verdere reactie.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft bericht ontvangen van het NIB over een Italiaanse boete die nog niet zou zijn betaald. In een poging u tot betaling aan te zetten is nu het NIB ingeschakeld. U wordt verzocht om alsnog te betalen. De boete is inmiddels wel hoger en er worden ook incassokosten in rekening gebracht.

Als er een overtreding is begaan, dan is het gevolg hiervan dat u een boete ontvangt. Kunt u aantonen dat u deze overtreding niet heeft begaan, dan kunt u bezwaar maken. Heeft u geen gronden voor bezwaar, dan zult u de boete op enig moment moeten betalen. De boete die u heeft ontvangen is inmiddels onherroepelijk. De termijn om bezwaar te maken is voorbij.

Aangezien wij veel vragen hebben ontvangen over de handelswijze van het NIB hebben wij een aantal vragen op een rij gezet:

Is de boete verjaard?

De boete moet u binnen 360 dagen na de overtreding, respectievelijk het ontvangen van de gegevens van de bestuurder, zijn toegestuurd.

De verjaringstermijn voor overtreding van het Italiaans wegenverkeersreglement vijf jaar en gaat in vanaf de datum van de overtreding resp. vanaf ontvangst van de kennisgeving van de bekeuring.

Mag het NIB deze boete innen?

Als de boete onherroepelijk is mag een incassobureau worden ingeschakeld. Dat incassobureau (NIB) heeft echter géén bevoegdheid om daadwerkelijk betaling af te dwingen. Dat kan alleen het CJIB.

Mag het NIB incassokosten rekenen?

Nee, dit mag niet. Alleen procedurekosten, bezorgingskosten en het boetebedrag mogen worden gevorderd.

U heeft eerdere brieven niet ontvangen.

De Italiaanse instantie moet aantonen dat het proces-verbaal is verstuurd. Het proces-verbaal van de overtreding moet aangetekend en met bericht van ontvangst worden verzonden. Vraagt u het NIB om bewijs van het aangetekend versturen van het proces-verbaal.

De boete is verhoogd, mag dat?

Het boetebedrag wordt bepaald door de overtreding. Naast de boete mogen ook kosten voor de kennisgeving en procedurekosten worden berekend. Het bedrag hangt ook af van de termijn waarbinnen u betaalt. U krijgt namelijk korting als u binnen een bepaalde termijn betaalt. Na verloop van deze termijn vervalt de korting en is het te betalen bedrag hoger.

Het kan zijn dat in het proces verbaal is verzocht om gegevens over de bestuurder ten tijde van de overtreding. Heeft u deze informatie niet doorgegeven, dan volgt hiervoor een nieuwe boete.

Welk bedrag moet ik nu betalen?

U moet het bedrag betalen dat u na het verloop van de betalingstermijnen is opgelegd. Heeft u geen bezwaar gemaakt en ook niet betaald, dan is dit tweemaal het hoogste bedrag dat in het proces-verbaal staat vermeld. Ook zult u de procedure- en verzendkosten moeten betalen.

Uit de berichten van het NIB is vaak niet duidelijk hoe het boetebedrag tot stand is gekomen. Vraagt u het NIB om een duidelijke specificatie van het totale bedrag waar u voor wordt aangesproken.

Wat zijn de gevolgen als u niet betaalt?

  • Het NIB kan betaling niet afdwingen.
  • De boete kan alsnog door het Italiaanse Openbaar Ministerie worden doorgestuurd naar het CJIB. Het CJIB kan betaling in Nederland wel afdwingen.
  • Betaling kan mogelijk in Italië worden afgedwongen.
  • In bepaalde gevallen kan opname in het opsporingsregister volgen.

Wordt deze boete opgenomen in het opsporingsregister?

Wanneer het een strafrechtelijke boete is, is het afhankelijk van de opgelegde straf mogelijk dat registratie in het Italiaanse opsporingsregister volgt.

Administratieve boetes, zoals snelheidsovertredingen en het inrijden van een verkeersluwe zone, worden niet opgenomen in het opsporingsregister.

Wat kunt u doen?

Wij raden u aan om naar het NIB op de ontvangen brief te reageren en:

  • informatie te vragen waaruit blijkt dat het oorspronkelijke proces verbaal daadwerkelijk aangetekend met bericht van ontvangst naar u is verstuurd.
  • een duidelijke specificatie te vragen van het bedrag dat het NIB wil innen.
  • aan te geven dat incassokosten niet betaald hoeven te worden.

Wij hebben zoveel vergelijkbare meldingen ontvangen dat wij de gang van zaken rond deze boetes en het NIB nauwlettend in de gaten houden.