Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bussgeld Duitsland

Vraag gesteld door aeg op 14 maart 2020

Ik heb een bussgeld formulier gehad. De auto staat op een bv, dus bestuurder is onbekend. Mag ik weigeren om gegevens te verstrekken en wat zijn dan de consequenties?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In verband met een verkeersovertreding in Duitsland heeft u een vragenlijst (Zeugenfragebogen/Anhörungsbogen) ontvangen, met het verzoek de NAW gegevens van de bestuurder op te geven.. De auto staat op naam van een BV en u vraagt zich af wat de gevolgen kunnen zijn, indien u hieraan geen gehoor geeft.

Met de Zeugenfragenbogen verzoeken de autoriteiten de kentekenhouder/eigenaar de identiteit van de werkelijk bestuurder op te geven, zodat die de bekeuring krijgt opgelegd.

De kentekenhouder/getuige is verplicht zijn juiste persoonsgegevens in te vullen. Voor het overige hoeft hij niet te verklaren.

Hij kan een beroep op zijn zwijgrecht c.q. verschoningsrecht doen:

  • Wanneer de aangeschreven persoon het risico zou lopen zichzelf te belasten,
  • Wanneer door zijn verklaring naaste familieleden zouden worden belast.

Dit zwijgrecht/verschoningsrecht betreft naast zichzelf, echtgeno(o)t(e) en verloofden (samenwonenden), ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, eigen broers en zussen en die van de echtgeno(o)t(e). De reden waarom een beroep wordt gedaan op het zwijgrecht/verschoningsrecht moet op het formulier worden aangegeven.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het zwijgrecht/verschoningsrecht kunnen de autoriteiten een eigen onderzoek naar de verantwoordelijke bestuurder verrichten. Slagen zij er niet in deze bestuurder te vinden, dan wordt het onderzoek gestaakt. Het is niet zo dat, bij wijze van vervanging, de kentekenhouder alsnog de boete krijgt.

Terugsturen of niet?

De Zeugenfragenbogen moet worden ingevuld en teruggestuurd, ook als gebruik wordt gemaakt van het zwijgrecht. Gebeurt dit niet, dan wordt in de regel verder onderzoek gedaan. Er kan een bevel worden uitgevaardigd om zich als getuige voor een onderhoud bij de politie te melden. Uiteindelijk zou bij het niet opvolgen van dit bevel een getuigenverklaring kunnen worden afgedwongen.

Na de Zeugenfragenbogen

Wanneer in het formulier de bestuurder is benoemd, dan krijgt de bestuurder een Anhörungsbogen toegestuurd. Voor de kentekenhouder/eigenaar/getuige heeft de Zeugenfragenbogen geen verder gevolg.

Het opgeven van valse persoonsgegevens, zowel in de Anhörungsbogen als Zeugenfragenbogen, is strafbaar.

Mocht uit de administratie van de BV niet blijken, wie de bestuurder is geweest, dan kunt u aan de hand van de beschikbare foto achterhalen, wie er verantwoordelijk is geweest voor de overtreding.

Kortom: wanneer u zich niet kan beroepen op het versschoningsrecht, raad ik u aan medewerking te verlenen, teneinde verdere problemen te voorkomen.

Meer informatie over boetes uit Duitsland vindt u op onze website.