Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeerboete Denemarken

Vraag gesteld door Thor23 op 11 april 2016

De firma europark A/S heeft in Denemarken een parkeerboete uitgeschreven voor het niet kunnen tonen van een parkeerticket.
Wij waren niet op de hoogte van het feit dat de betreffende parkeerplaats voor parkeerkaarthouders bestemd was. In Noorwegen is ons hetzelfde overkomen en na telefonisch contact met Europark Noorwegen gaven zij aan dat wij de Noorse taal niet machtig hoefden te zijn en derhalve niet konden weten dat wij hier niet mochten parkeren. Dit zelfde verweer hebben wij gebruikt bij Europark A/S maar zij geven aan dat we de Deense taal WEL machtig moeten zijn, 1 bedrijf verschillende regelgeving?
Tevens is de site van Europark A/S niet voorzien van de Algemene Voorwaarden in de Engelse taal en zijn medewerkers die de Engelse taal machtig zijn beperkt bereikbaar.
Mag Europark dit beleid hanteren?
Heeft Nederland/ CJIB etc. een verdrag met Denemarken/Europark?
Wat zijn de mogelijke gevolgen van het niet betalen van de boete?
Kunnen we eerst in bezwaar gaan en dan betalen, of eerst betalen en dan in bezwaar?
Ik zou het zeer op prijs stellen als mijn vraag snel wordt beantwoord daar we nu nog maar 2 dagen hebben om de boete te betalen. Groet Thor23

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert


U heeft een parkeerboete ontvangen uit Denemarken vanwege parkeren op een plaats voorbehouden aan parkeerkaarthouders. U vraagt zich af of u de boete niet hoeft te betalen omdat u de Deense taal niet machtig bent.

Er wordt gesproken over een parkeerboete maar feitelijk gaat het om een naheffing van parkeergeld door een private partij (Europark).

Als u deze naheffing niet betaalt kan deze ter inning uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Inning zal niet door het CJIB plaatsvinden omdat het niet gaat om een boete voor een verkeersovertreding.

Het feit dat u in casu de Deense taal niet machtig bent, ontslaat u niet van de verschuldigdheid van de naheffing.

Meer over inning van buitenlandse boetes vindt u op onze website.

Op de boete zelf staat aangegeven of u bezwaar kunt maken na betaling van de boete.