Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Graag uitleg over artikel 9 en 10 van de Recron

Vraag gesteld door Verkoopregels Recron op 16 november 2017

Betekent artikel 9 dat ik bij verkoop van mijn stacaravan, die door ver koper wordt weggehaald, de overeenkomst met recreatie-eigenaar is beëindigd?
Betekent artikel 10 dat wanneer de stacaravan voor 1 juli is weggehaald ik een half jaar minder sta-geld hoef te betalen?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten wat artikel 9 en 10 van de RECRON-voorwaarden inhouden.

De beantwoording van uw vraag is gebaseerd op de RECRON-voorwaarden voor vaste plaatsen en ervan uitgaande dat er geen sprake is van erven van de recreant maar dat u de recreant zelf bent.

Artikel 9 RECRON-voorwaarden
In dit artikel wordt de verkoop van uw kampeermiddel, in dit geval uw stacaravan, geregeld. Indien u uw stacaravan verkoopt eindigt de overeenkomst automatisch met onmiddellijke ingang op het moment waarop de stacaravan aan de koper geleverd is.

Artikel 10 RECRON-voorwaarden
Nee, dit geldt niet voor u. Dit geldt alleen indien de recreant is overleden en de erven geen nieuwe overeenkomst met de ondernemer willen sluiten. Voor u is artikel 13 “Tussentijdse beëindiging” van toepassing. Dat artikel geeft kortgezegd aan dat indien u tussentijds opzegt, dan bent u het jaargeld voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij u een recreant aandraagt, die voor de ondernemer acceptabel is, en er op het park géén andere vergelijkbare plaats beschikbaar is.

Meer informatie over stacaravan/chalet en uw rechten vindt u op onze website.