Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Artikel 124 1 a Wvw

Vraag gesteld door 00kd@tn0g op 3 juni 2015

Wat zijn de mogelijkheden om een beschuldiging van RDW t.a.v. Artikel 124 1 a Wvw ongedaan te maken want mijn rijbewijs is ongeldig verklaard.
Ik zou na 30 jr en bijna foutloos rijden opnieuw th & pr examen moeten doen.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw rijbewijs is op grond van art 124 lid 1 sub a WVW ongeldig verklaard en u vraagt zich nu af hoe of u een en ander ongedaan kunt maken.

Alvorens uw vraag te kunnen beantwoorden, zou ik graag eerst van u - in het kort - willen vernemen, wat er nu feitelijk de aanleiding is geweest voor het RDW om deze maatregel aan u op te leggen

Ik verblijf in afwachting van uw reactie.

Artikel 124 Wegen Verkeerswet

1. Onverminderd de artikelen 132, tweede lid, 132b, tweede lid, en 134, vierde lid, wordt een rijbewijs overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde regels voor een of meer categorieën van motorrijtuigen of voor een deel van de geldigheidsduur ongeldig verklaard indien:
a. het rijbewijs is afgegeven op grond van door de houder verschafte onjuiste gegevens en het niet zou zijn afgegeven indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag bekend zou zijn geweest;