Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Restitutie autoverzekering

Vraag gesteld door Firemen op 8 augustus 2017

Geachte lezer,
Ik heb sept 2016 een auto verkocht. De verzekeringspremie van die auto was automatische incasso. Ik kom er nu in aug 2017 achter dat deze auto verzekring niet stop gezet is geweest. STOM. Nu vraag ik de verzekeringsmij (Independer) om stop zetten van deze auto en premie restitutie. Helaas heb ik ook het vrijwaringsbewijs niet meer.
Ik krijg als antwoord dat men de verzekering stop zet op de dag van mijn mail 07-08-2017. Maar dat het wettelijk geregeld is dat er geen premie restitutie kan plaats vinden. Mijn eerste vraag:Klopt dit?
Mijn tweede vraag: Kun je ergens een copie van een vrijwaring van je auto opvragen.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groeten

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In september 2016 heeft u uw auto verkocht. In augustus 2017 ontdekt u dat er in de tussenliggende periode premie is afgeschreven. De verzekeraar weigert restitutie van de premie. Bijkomend probleem is dat u niet meer over het vrijwaringsbewijs beschikt. U vraagt zich af of u recht heeft op restitutie van de onverschuldigd betaalde premie.

Kopie vrijwaringsbewijs
RDW verstrekt géén kopie vrijwaringsbewijs. Evenwel kunt u via de website van de RDW inzage krijgen in alle motorvoertuigen, welke de afgelopen negen jaar op uw naam hebben gestaan. Hiervoor is wel een DigID benodigd. Zoeonde kunt u aantonen dat desbetreffende auto sinds september 2016 niet langer op uw naam vermeld staat.

Restitutie premie
Op grond van art 7:938 lid 1 BW dient de verzekeraar de onverschuldigd betaalde premie aan u restitueren, nu u kunt aantonen dat ze in desbetreffende periode (vanaf datum vrijwaring tot aan beëindiging polis) géén enkel risico hebben gelopen (ervan uitgaande dat de koper de auto wel verzekerd heeft). Wel mag de verzekeraar poliskosten verrekenen.

Klachten
Klachten over uw verzekeraar kunt u ter beoordeling voorleggen aan het Kifid.