Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Defect door opgerekte distributieketting BMW

Vraag gesteld door Wouter van der Heijden op 25 februari 2018

De distributieketting van mijn BMW blijkt opgerekt en daardoor heeft deze een aantal tanden overgeslagen. Tevens is de plastic ketting geleider gebroken en hiervan zijn delen in de motorolie terecht gekomen. De motor heeft volgens BMW nog geen vervolg schade opgelopen. De kosten voor de reparatie schat BMW op € 4500,-

Dit is puur voor het vervangen van de distributieketting en motorolie.
Het betreft een BMW 520i uit 2012. De huidige km stand is 160.000

Ik rijd al jaren BMW en heb nog nooit een distributieketting moeten vervangen. Mijn vorige BMW heeft probleemloos 350.000 km gereden met dezelfde distributieketting. In het onderhoudsboekje van BMW staat nergens dat deze ketting vervangen dient te worden. BMW geeft aan dat het mijn eigen schuld is omdat er (door de vorige eigenaar) 1 keer te laat olie ververst is.

Het zit dit juridisch? Mag een distributieketting bij een dergelijke km stand zo'n grote slijtage vertonen? Toen ik de auto kocht heb ik bij BMW navraag gedaan over de onderhoudshistorie. Toen werd er gezegd dat hij altijd zijn beurten heeft gehad en er niet is bezuinigd op het onderhoud.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

De distributieketting van uw auto blijkt opgerekt. De ketting moet vervangen worden. U vraagt of u deze kosten kunt verhalen.

Een distributieketting is onderhoudsarm. Dat wil zeggen dat er vooraf geen moment is vastgesteld waarop de ketting met toebehoren moet worden vervangen. Vervanging van een distributieketting gebeurt alleen als er aanleiding voor is, zoals een onheilspellend bijgeluid.

In uw geval is de ketting opgerekt. Het is de vraag wat daar de reden voor is. Ligt deze reden in verkeerd of te weinig onderhoud, dan is dat voor rekening van de eigenaar. Is de reden gelegen in een ander onderdeel of de ketting zelf, dan kunt u een beroep doen op de wet. Er zal gekeken moeten worden wat u van dat specifieke onderdeel mocht verwachten.

U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf.

Wat u in uw geval mocht verwachten hangt af van de leeftijd van uw auto en de gereden kilometers. Ook is van belang van wie u de auto heeft gekocht. Een claim op grond van redelijke verwachtingen kan alleen worden neergelegd bij de leverancier/verkoper.

U zult de verkoper op de hoogte moeten stellen van deze schade en de geegenheid bieden om dit voor u op te lossen.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.***

Reactie van Asaa:

Ik heb soortgelijk probleem gehad met mijn Z4 uit 2013 met 160000 km op de teller. Ik heb mijn auto 2 weken geleden voor de routine onderhoud gebracht. Ik werd op dezelfde dag gebeld door BMW dealer met de mededeling dat de distributieketting moest vervangen worden, kosten 2500 euro. Na vervangen van de distributieketting bleek valvetronic ook niet in orde te zijn waardoor de totale kosten omhoog ging naar 4000 euro.
Van de dealer begreep ik dat zij al contact hadden gezocht met de BMW om de vervanging van de distributieketting te vergoeden. Verzoek van de dealer is kennelijk afgewezen door BMW. Uit historie onderhoudsbeurten blijkt dat de auto 1x 2000 km en 1x 900 km te laat is onderhouden voor olie.
Ik vraag me af of ik op basis van deze informatie een claim op grond van redelijke verwachtingen mogelijk is.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft een vergelijkbaar probleem gehad. Een vergoeding is afgewezen omdat er te laat onderhoud is uitgevoerd.

Het kan zijn dat er coulanceregelingen zijn waarbij eisen worden gesteld aan onderhoud en gebruik. Ook als de coulanceregeling of garantie niet van toepassing is kunt u echter een beroep doen op de wet.

De vraag is in dit geval vooral of het feit dat er te laat onderhoud is uitgevoerd te maken kan hebben met het gebrek dat is opgetreden. Is dat het geval, dan is het risico daarvoor voor u. Heeft het latere onderhoud niets van doen met het gebrek, dan kunt u aangeven dat u bij normaal gebruik deze klacht (nog) niet hoefde te verwachten. Dit moet wel binnen een redelijke termijn gebeuren. U kunt dan de verkoper aanspreken, mits de verkoper ook degene is geweest die het euvel heeft gerepareerd. Een beroep op redelijke verwachtingen kan alleen bij de verkoper.

Leest u voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken de informatie hierover op onze website.