Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

bewijs opvragen

Vraag gesteld door Wilan op 27 september 2018

Ik heb vd Belgische politie een brief gekregen betr een boete voor te hard rijden tijdens trajectcontrole. Ik was er wel maar ben toen niet staande gehouden ook is er geen foto bij de brief gevoegd. Moet ik direct betalen of eerst een bewijs opvragen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een boete uit België ontvangen, vanwege overschrijding van de maximumsnelheid. U vraagt zich af of u eerst bewijs zal opvragen alvorens tot betaling van de boete over te gaan.

Het staat u vrij om bewijs op te vragen ter zake desbetreffende geconstateerde verkeersovertreding. Waak er wel voor, dat uw verzoek niet als bezwaar kan worden geïnterpreteerd, anders loopt u het risico dat u uiteindelijk zal worden opgeroepen om voor de rechter in België te verschijnen.

Meer informatie over verkeersboetes uit België vindt u op onze website.