Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

vraagstelling voor onderzoek voor bepalen motorschade + mogelijke oorzaak

Vraag gesteld door scholten77 op 11 oktober 2018

Sinds 3 maanden heb ik een conflict met de garage (Wensink Doetinchem) waar ik een auto gekocht heb in januari 2018 (ford focus c-max, 2007, 159.000km, 3 maanden garantie, geen bovag).

Na ca. 5 maanden merkte ik dat de motor 'pruttelde'. Daarvoor vond ik al wel vaak dat de auto 'pit' miste en vrij hoog in de toeren klonk. Ook sloeg de motor bij lage toeren sneller af, dan ik gewend was bij onze voorgaande auto. Die zaken heb ik pas later hieraan gerelateerd, op het moment zelf was dit niet echt problematisch. Ik nam aan dat ik nog aan de auto most wennen. Op 12 juli, één week voordat wij de auto 6 maanden in ons bezit hadden, heeft onze garage (niet Wensink) een kleine beurt uitgevoerd en het motorgeluid onderzocht. Kort gezegd, slecht nieuws, een defect in de motor, niet exact duidelijk wat zonder uitgebreid te onderzoeken. Direct naar Wensik gegaan, daar motordefect bevestigd, nieuwe motor (wisselmotor) nodig, economisch total loss.

Wensink houdt alle verantwoordelijkheid af en stelt dat wij met te weinig olie hebben gereden, maar dat is niet waar, en dat kunnen zij ook niet aannemelijk maken. Zij hebben dit lang volgehouden, omdat wij ihkv kleine beurt de olie hebben laten verversen. Dat zou er volgens hen op wijzen dat daarvoor het oliepeil te laag was. In feite beschuldigden ze mij ervan de boel te belazeren.

Vervolgens mijn garage gevraagd om een schriftelijke verklaring omtrent oliepeil ten tijde van de uitgevoerde kleine beurt. Dat hadden zij nl. eerst gecontroleerd vanwege het geluid in de motor. Oliepeil was goed, niet onder minimum. Bij aflevering heeft de auto ook een beurt gekregen, dus toen was het oliepeil ook goed, en bij mijn eigen tussentijdse oliepeilchecks ook.

Vanwege voordoen defect binnen 6 maanden na levering ligt bewijslast bij Wensink. De wet (Bw 7.17 e.v.) stelt dat defect (als ontdekt binnen 6 maanden) veronderstelt wordt bij levering aanwezig te zijn geweest. Het is dan aan Wensink om aan te tonen dat het defect door ons handelen (of nalaten daarvan) is ontstaan.

Het was logisch geweest als ze daar onderzoek voor hadden laten uitvoeren kort nadat het defect gemeld was. In de tussentijd hebben we echter een briefwisseling (ingebrekestelling, reactie Wensink, verzuim) gehad. Nu, nadat wij Wensink in verzuim hebben gesteld willen zij alsnog een onderzoek door Dekra laten uitvoeren naar de motorschade en mogelijke oorzaak. Om onze rechtspositie te behouden moeten wij (waarschijnlijk?) meewerken, maar ik vind dat ze wel erg (onredelijk) lang hebben gewacht hiermee.

In de tussentijd (3 maanden) hebben wij ook doorgereden met de auto (total loss is 'ie toch al) en nog ruim 2.500km gemaakt. Het motorprobleem is ook flink verergerd (meer herrie, ratelen, tikken).

Mijn vragen zijn de volgende:
- Moeten wij na 3 maanden en 2.500km alsnog meewerken aan dit onderzoek om onze rechtspositie te behouden? Of is er een redelijke termijn voor dergelijk onderzoek die inmiddels verstrekken is?
- Wensink wil de auto door Dekra in eigen garage onderzoeken, maar vanwege de verzuurde relatie wil ik dit niet; mijn tegenvoorstel is om dit bij Dekra in Uden te laten doen. Sta ik in mijn recht om dat te eisen?
- Wensink wil de auto bij mij ophalen, maar ik wil onder geen beding mijn auto aan medewerkers van Wensink meegeven. Ik wil de auto zelf aanleveren op de onderzoekslocatie (bvk. Uden). Sta ik in mijn recht om dat te eisen?
- Ik wil vooraf inzage in de onderzoeksvraag die aan Dekra wordt voorgelegd. Sta ik in mijn recht om dat te eisen?
- Indien niet akkoord met de onderzoeksvraag, dan wil ik de onderzoeksvraag kunnen aanvullen/aanpassen. Sta ik in mijn recht om dat te eisen?
- Wat zou gezien boven geschetste situatie een gebruikelijke onderzoeksvraag zijn voor dit onderzoek?
- Ik wil ruim vooraf de contactgegevens van de onderzoeker van Dekra, om ons dossier van de zaak toe te sturen. Sta ik in mijn recht om dat te eisen?

Ik zou zeer erkentelijk zijn als u mij zou kunnen helpen bovenstaande vragen te beantwoorden en bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht met drie maanden garantie. De verkoper was niet bij de Bovag aangesloten. Binnen zes maanden na aankoop bleek de motor stuk. De verkoper geeft aan dat u dit zelf heeft veroorzaakt. Nu wordt een expertise uitgevoerd in opdracht van de garage. U vraagt wat uw rechten zijn.

Wet

De garantie is voorbij en u kunt dan ook alleen een beroep doen op de wet. U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf.

Zes maanden

Ook moet het gebrek bij aankoop al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek binnen 6 maanden na aankoop, dan wordt aangenomen dat dit het geval is. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat het gebrek bijvoorbeeld door uw eigen gebruik zou kunnen zijn ontstaan.

In uw geval heeft u binnen zes maanden na aankoop de klacht gemeld. Het is dan aan de verkoper om te bewijzen dat u te weinig olie heeft bijgevuld. Of dat aan te tonen is kan ik u zo niet zeggen.

Opdracht

Als de verkoper de opdracht geeft voor een onderzoek en de kosten hiervan betaalt, dat bepaalt de verkoper ook de gang van zaken. Het is gebruikelijk dat een onderzoek in de garage van de opdrachtgever plaatsvindt. Een expert is een onafhankelijk onderzoeker.

Meewerken

Werkt u niet mee met het onderzoek, dan kan dit tegen u werken. U wilt immers schade verhalen. Als de garage niet kan onderzoeken dan zal de garage verder niet meewerken. U zult dan zelf een onderzoek moeten laten uitvoeren, op uw kosten. U kunt deze kosten verhalen als u in het gelijk wordt gesteld. U zult daar wel voor naar de rechter moeten als u er met de garage niet uitkomt. U kunt, als de auto nog rijdt, wel aangeven dat u zelf de auto naar de garage brengt en wachten tot de expert er is. U kunt wellicht ook bij het onderzoek aanwezig zijn.

Vraagstelling

De vraagstelling is van belang. Er moet onderzocht worden of met zekerheid kan worden aangetoond dat in uw gebruiksperiode gereden is met een te laag oliepeil. Als niet kan worden aangetoond dat het binnen uw periode is gebeurd, kan het ook eerder zijn veroorzaakt en is de auto u met dit gebrek geleverd.

De vraag ook of het doorrijden met deze auto nog van invloed is op de mogelijkheden voor een expert. dat zal wel met de expert besproken moeten worden.

Wat mag u verwachten

Als vaststaat dat de auto met dit gebrek is geleverd, dan wordt vervolgens gekeken naar wat u van deze auto mocht verwachten.

In uw geval betreft het een auto van 11 jaar oud. Daarbij kunt u niet stellen dat u geen enkel gebrek hoefde te verwachten. De kilometerstand is voor een motorgebrek wel aan de lage kant. Het is, afhankelijk van de oorzaak, redelijk als de verkoper een deel van de kosten op zich neemt.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.