Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Belading fietsendrager afdekken met een net

Vraag gesteld door T. Bouwmeester op 17 oktober 2023

Over een beladen aanhanger moet ik een net plaatsen. Mijn vraag is: Waarom geen net over een beladen fietsdrager, die meestal beladen is met fietsen voorzien van zij tassen, kinderzitjes en meer aan gemonteerde accessoires?

Antwoord van Wouter

Antwoord van Wouter

ANWB Expert

U vraagt waarom de lading van een fietsendrager niet afgedekt dient te worden met net.

Hieronder licht ik mijn antwoord toe:
Een fietsendrager valt niet onder dezelfde wet- en regelgeving als een aanhangwagen. Een fietsendrager wordt gezien als een lastdrager en mag alleen gebruikt worden voor het doel waar deze voor ontworpen is.

 • Voorbeeld: Een rolstoel vervoeren die met spanbanden vast zit aan de fietsendrager is niet toegestaan.

In de wet staat beschreven wat wel en wat niet mag.

Artikel 5.18.7
Bij het vervoer van goederen aan de voor- of achterzijde van het voertuig moet worden voldaan aan de volgende eisen:

 • a.de goederen moeten deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager;
 • b.de lastdrager moet deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd;
 • c.de lastdrager mag met inbegrip van de goederen niet meer dan 0,20 m buiten de zijkanten van het voertuig uitsteken;
 • d.indien de lastdrager is geconstrueerd voor het vervoer van specifieke goederen, mogen geen andere én niet meer van deze goederen worden vervoerd dan waarvoor de constructie is bestemd;
 • e.indien de verlichting en retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig door de lastdrager of de goederen worden afgeschermd, moet de lastdrager aan de achterzijde zijn voorzien van twee rode achterlichten, twee rode remlichten, twee rode retroreflectoren en twee ambergele richtingaanwijzers, die moeten zijn aangebracht op een afstand van niet meer dan 0,50 m vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig met inbegrip van de lastdrager;
 • f.indien de op het voertuig aangebrachte kentekenplaat door de lastdrager of de goederen wordt afgeschermd, moet de lastdrager zijn voorzien van een kentekenplaat met het kenteken van het voertuig waarop de lastdrager is aangebracht, alsmede van achterkentekenplaatverlichting, indien deze verplicht is voor het desbetreffende voertuig; het kenteken moet goed leesbaar zijn en de kentekenplaat moet zijn voorzien van het in artikel 5 van het Kentekenreglement voorgeschreven goedkeuringsmerk en mag niet zijn afgeschermd;
 • g.indien de lastdrager is bevestigd op een trekhaak aan de achterzijde:
 • 1.mag de door de fabrikant van de trekhaak vastgestelde maximale verticale last onder de koppeling niet worden overschreden; indien de trekhaak hieromtrent geen gegevens vermeldt, mag de verticale last niet meer dan 75 kg bedragen;
 • 2.mag de lastdrager met inbegrip van de bevestigingsdelen onder normale gebruiksomstandigheden het wegdek niet kunnen raken;
 • 3.mogen bevestigingsdelen, die na het gedeeltelijk verwijderen van de lastdrager op de trekhaak achterblijven, de bewegingsvrijheid van een aangekoppelde aanhangwagen niet beperken;
 • h.indien de lastdrager is bevestigd op de voorzijde van de aanhangwagen:
 • 1.mag de door de fabrikant van de trekhaak vastgestelde maximumlast onder de koppeling niet worden overschreden; indien dit gegeven niet bekend is, mag de maximumlast onder de koppeling niet meer dan 75 kg bedragen;
 • 2.mag de lastdrager met inbegrip van de lading op de trekdriehoek of trekboom de bewegingsvrijheid van de aanhangwagen niet beperken.

Concluderend:
Het is advies is altijd om accessoires zoals fietstassen, windschermen, fietsaccu’s en kinderzitjes te verwijderen alvorens de fiets op de drager te plaatsen. Ook omdat fietstassen zorgen voor een hoger energie verbruik.

Wanneer de accessoires een gevaar vormen voor het achterop komende verkeer kan een agent het besluit nemen om een bekeuring uit te schrijven.