Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorrang op de rotonde?

Vraag gesteld door H. Scholten op 10 oktober 2019

- rotonde met voorrang voor fietsers
- fietser nadert rotonde en wil rechtdoor
- auto op rotonde ziet fietser van rechts naderen en wil het fietspad kruizen
Moet de fietser de auto voorrang verlenen?
Praktijk is dat fietsers in volle vaart de rotonde op fietsen en de auto’s de fietsers voorrang geven.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich als automobilist af hoe de voorrang op de rotondes is geregeld ter zake fietsers.

Alles valt of staat met wáár de fietser rijdt en hoe de rotonde eruitziet. Er is een verschil tussen een fietsstrook en een fietspad: een fietsstrook ligt óp de rijbaan en is meestal van rood asfalt. Hier gelden dezelfde voorrangsregels als op de rotonde: bestuurders óp de rotonde hebben voorrang. Een fietspad ligt náást de rijbaan.

Ligt het fietspad dicht bij de rotonde (<8 meter) dan hoort het fietspad bij de rotonde en verleent afslaand verkeer voorrang aan het rechtdoorgaande fietsverkeer (rechtdoor op dezelfde weg gaat voor). Ligt het fietspad verder van de rotonde, dan kun je de kruising met het fietspad zien als een nieuw kruispunt. Fietsers verlenen dan voorrang aan het verkeer dat van of naar de rotonde rijdt.

Meer informatie over rotondes vindt u op onze website.