Hebben fietsers voorrang op zebrapad?

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 06 september 2019

Hebben fietsende fietsers voorrang op zebrapad? En hebben fietsers met de fiets aan de hand voorrang?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of een fietser voorrang heeft op het zebrapad.

Nee, een fietser heeft géén voorrang op het zebrapad. Een persoon met een fiets aan de hand heeft echter wél voorrang, daar deze als voetganger geldt.

Dit volgt uit artikel 49 lid 2 van de Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 waarin staat:
"Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan."