Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Helmplicht snorfietsen

Vraag gesteld door J. Juwett op 20 februari 2019

In de media hoor ik het misplaatste idee voor een helmplicht voor alle snorfietsen. Ik hoop dat de ANWB hier fel tegen gaat lobbyen in Den Haag. Wij hebben onze motoren verkocht en een elektrische scooter gekocht (snorfiets - blauwe kenteken) waarmee we heerlijk max. 25 km/u door de regio heen rijden met de wind in de haren. We moeten er niet aan denken om een helm te moeten dragen. En waar laat je die 2 helmen dan? Erg ondoordacht die helmplicht.

Het argument dat er veel ongelukken zijn met gewonden bij snorfietsen verdient mijns inziens nader onderzoek. Hier is geen causaal verband. De oorzaak zit vaak in het rijgedrag. Hier zit een groot verschil tussen bestuurders van elektrische snorfietsen en snorfietsen met een verbrandingsmotor. Snorfietsen met een verbrandingsmotor worden vaak opgevoerd (en rijden dan makkelijk 45-60 km/u), maken herrie, stank en worden gezien als gevaarlijk en in sommige steden geweerd uit het centrum. Elektrische snorfietsen zijn digitaal begrenst op 25 km/u en hebben een heel ander toepassingsgebied en misschien ook wel doelgroep van bestuurders. Een ongeluk met een e-snorfiets heeft hetzelfde gevolg als met een (e-)fiets. Die ga je ook niet verplichten tot het dragen van een helm.

Enige differentiatie in de veel omvattende groep snorfietsen zou de discussie zuiverder kunnen maken. In het kader van het klimaatakkoord, zou de regering er verstandig aan doen om meer maatregelen te treffen tegen vervuilende verbrandingsmotoren en elektrische varianten te vrijwaren van het beknotten van vrijheid.

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U vraagt of de ANWB wil lobbyen tegen de invoering van de helmplicht voor snorfietsers.
De ANWB is net als u géén voorstander van het dragen van de valhelm voor de snorfiets want een helm voorkomt geen ongevallen. Het helpt alleen de ernst van de gevolgen van een ongeval.

Achtergrond
Per 1 juli 2018 kunnen gemeenten en alle andere wegbeheerders besluiten om op drukke fietspaden de snorfietser naar de rijbaan te verplaatsen. Daar waar de snorfietser naar de rijbaan moet, is de snorfietser ook verplicht een helm te dragen. De gemeente Amsterdam gaat er in de loop van dit jaar mee beginnen. Aanleiding voor de wetswijziging zijn de problemen met grote drukte op de fietspaden in Amsterdam. Veel fietsers ervaren bovendien overlast van een groep snorfietsers die o.a. de maximum snelheid overtreedt. De gemeente Amsterdam wil daarom snorfietsen naar de rijbaan verplaatsen. Dit brengt met zich mee dat snorfietsers een helm moeten gaan dragen uit veiligheidsoverwegingen. Ze begeven zich namelijk met hun 25 km per uur tussen sneller verkeer.

ANWB is fel tegen
De ANWB is steeds fel tegen het verplaatsen van de snorfietser naar de rijbaan geweest. Snorfietsers op de rijbaan 25 km per uur laten rijden is vragen om problemen met de verkeersveiligheid, is niet logisch en wekt irritatie op bij andere weggebruikers. De ANWB baseert zich op de ervaringen die zijn opgedaan toen in de jaren ’90 toen de bromfiets van het fietspad naar de rijbaan is verplaatst. Als deze regels per gemeente gaan verschillen, zal dit de nodige verwarring veroorzaken. Dit levert een risico op voor verkeersveiligheid en ook extra kosten als dit bijvoorbeeld met borden moet worden geregeld.

Lobby
In het afgelopen half jaar is er een campagne geweest van hersenspecialisten die erop gericht was om snorfietsers een helm te laten dragen. Vanuit hun achtergrond een logische gedachte. Zij zien in de praktijk de vreselijke gevolgen. De ANWB staat voor veiligheid maar ook voor mobiliteit waarbij veiligheid natuurlijk een belangrijke randvoorwaarde is. De Tweede Kamer is gevoelig gebleken voor de lobby van de hersenspecialisten en heeft de minister voorgesteld een helmplicht voor alle snorfietsers in te voeren. De minister doet nog onderzoek naar het nut van een dergelijke verplichting voor alle snorfietsers.
Wij blijven ageren tegen de verplichting van de valhelm voor de snorfietsers maar gezien de verhoudingen in de Tweede Kamer hebben wij weinig hoop dat dit nog tegen te houden is.

Update 30-06-2022
Alle snorfietsers en eventuele passagiers moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht een helm dragen: rijksoverheid helmplicht.