Snorfiets mag naar de rijbaan

Grote zorgen ANWB over effect op verkeersveiligheid

Na een jarenlang debat is de kogel door de kerk: gemeenten en alle andere wegbeheerders kunnen per 1 juli 2018 besluiten om op drukke fietspaden de snorfietser naar de rijbaan te verplaatsen.

Snorfiets op fietspad

Daar waar de snorfietser naar de rijbaan moet, is de snorfietser ook verplicht een helm te dragen. De gemeente Amsterdam heeft al heel concrete plannen om dit mogelijk te maken. Naar verwachting zal dat begin 2019 gebeuren. De ANWB maakt zich zorgen over de gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Aantonen

In het verkeersbesluit moet de wegbeheerder aantonen hoe de verschillende belangen zijn afgewogen. De gemeente moet het besluit goed motiveren. Gemeentes moet dus aantonen dat het besluit bijdraagt aan de veiligheid van de fietsers en aan de doorstroming op het fietspad. Daarnaast moet de veiligheid van de snorfietsers behouden blijven.

Zorgen ANWB

De ANWB houdt grote zorgen over de effecten op de verkeersveiligheid en zal de vinger aan de pols houden bij de verdere invulling en uitvoering van de plannen. Bovendien signaleert de bond dat de drukte op het fietspad steeds meer zal toenemen. Dat betekent volgens de ANWB dat er de komende jaren zal moeten worden geïnvesteerd in slimme inrichting van de stad, waarbij alle vervoersvormen, zowel auto’s als (gemotoriseerde) tweewielers, hun eigen plek krijgen. Daarbij kan worden gedacht aan het creëren van fietsstraten, het plaatsen van slimme overstappunten en het gebruik van multimodale reisinformatie.

Zie ook:
ANWB: Snorfiets naar rijbaan slecht voor verkeersveiligheid (januari 2016)
Verkeer in de stad (ANWB Belangenbehartiging)