Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeerd gebruik voetgangersoversteekplaats.

Vraag gesteld door Verkeersvraag op 12 oktober 2017

Steeds vaker zie je dat verkeersregels worden genegeerd. Als vortgangers oversteken op een zebrapad ben je onder andere als automobilist verplicht te stoppen, zo werd het destijds geleerd.
De laatste tijd zie je steeds meer fietsers, jong en oud, het zebrapad te gebruiken om over te steken.
Een ferme druk op de claxon helpt deze mensen erop te attenderen dat ze fout zitten, overigens krijg je niet altijd een vriendelijk gebaar terug.

Stel dat het tot een aanrijding komt wie is aansprakelijk? Oja, niet aankomen dat de automobilist de schuldige is.
Kan het gebruik van een dashcam uitmaken voor het aanwijzen van de schuldige?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de regels van een zebrapad. Wie heeft voorrang en hoe zit het met de aansprakelijkheid bij een aanrijding.

 

Zebrapad

Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken, of kennelijk op het punt staan dit te doen, voor laten gaan. Onder voetgangers vallen ook mensen die met de fiets aan de hand lopen. Fietsers vallen daar niet onder.

Aansprakelijkheid

Als er een aanrijding ontstaat tussen een automobilist en een fietser op het zebrapad, dan regelt de wet de aansprakelijkheid. Hier is een speciale regeling voor opgenomen. Een motorvoertuig is in elk geval deels aansprakelijk bij een aanrijding met een voetganger of fietser.

Deze regeling zal soms onrechtvaardig aanvoelen. Het betreft ook een risicoaansprakelijkheid, en geen schuldaansprakelijkheid. Het risico is het feit dat je met een motorvoertuig met een grote massa rijdt. Dat levert een risico op in het verkeer. Het accepteren van aansprakelijkheid als je weet dat je schuldig bent is altijd beter te begrijpen en accepteren.

Deze regeling is bedoeld om de zwakkere verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) te beschermen. Bij een aanrijding met een motorvoertuig heeft de zwakkere verkeersdeelnemer meer kans op (ernstig) letsel. U bent zelf als voetganger of fietser natuurlijk ook door deze regeling beschermd.

Een fout van een zwakkere verkeersdeelnemer telt trouwens wel degelijk mee in de schulddeling en ook bij het verhalen van de schade van de eigenaar van het motorrijtuig. Zomaar door rood rijden kan dus ook de fietser of voetganger duur komen te staan. Zowel financieel als wat betreft mogelijk letsel.

Dashcam

Het gebruik van een dashcam maakt de aansprakelijkheid niet anders. Wel kun je met deze beelden vaak aantonen wat er is gebeurd. Het levert dus bewijs op. Niet in alle landen is een dashcam echter toegestaan in verband met privacywetgeving.